contenidors
Raquel Sánchez y Gemma Badia, aquest matí a la presentació dels nous contenidors

L’Ajuntament de Gavà ha iniciat aquesta setmana, a través de l’empresa municipal PRESEC, el canvi de contenidors de recollida de residus per altres més moderns i accessibles per a la ciutadania. El procés de substitució s’ha iniciat al barri de Gavà Mar i, de forma progressiva, arribarà al conjunt de la ciutat fins a completar la instal·lació de 1.130 nous contenidors.

El nou model de recollida i gestió de residus, que es va començar a implementar el passat mes de juliol, comporta una de les inversions més importants del mandant, amb prop de 5 milions d’euros, amb la finalitat d’augmentar l’índex de reciclatge i modernitzar el sistema de recollida. En aquest sentit l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez recorda que “ens hem marcat uns objectius com a ciutat però que al mateix temps ens estan marcats per les directrius europees que ens fixa que al 2020 hem d’arribar a un 50% de recollida selectiva”. Actualment Gavà està en la mitjana de l’Àrea Metropolitana amb prop d’un 35% però Sánchez ha puntualitzat que “tot i aquest indicador som una de les ciutats que més residus generem, és per això que tenim la necessitat i l’obligació de fer tots un esforç per reduir la generació de residus”.

Els nous contenidors formen part d una primera fase d’aquest nou model de recollida i gestió de residus. En un primer moment es col·locaran 830 contenidors de resta, vidre, paper i cartró, i plàstic, i a la tardor de 2019 es substituiran els contenidors de fracció orgànica per 300 nous models homogenis amb la resta de fraccions.

A tots els contenidors s’explica el que s’ha de dipositar en cadascú d’ells. Així mateix, l’alcaldessa ha destacat “la seva accessibilitat per tal que les persones invidents o amb problemes de mobilitat ho tingui més fàcil i còmode a l’hora de deixar els residus”.

El Pla inclou també la renovació de la flota de vehicles de PRESEC amb noves unitats que milloraran el servei de recollida, són menys sorolloses i menys contaminants, i estan propulsades amb Gas Natural Comprimit. El procés de renovació s’està fent de forma progressiva entre el 2017 i el 2019.

A més del canvi de contenidors i de vehicles, el nou model de recollida i gestió de residus contempla la millora i el foment d’altres serveis como ara el desplegament de la recollida porta a porta, que actualment s’està realitzant als barris de Bruguers i la Sentiu i que s’ampliarà el 2019 millorant el servei a l’Illa del Centre i la Rambla; el canvi del servei de recollida de restes vegetals, que s’estructurarà per zones i es farà a la porta de casa; o la millora en la recollida de trastos i voluminosos amb la incorporació de nous vehicles i canvis en el dispositiu.

Respecte als canvis en aquests serveis de recollida, la regidora delegada de Manteniment i Qualitat dels Barris, Activitats i Disciplina Urbanística, Gemma Badia, ha explicat que “la intenció a l’hora d’establir uns dies i hores concretes de recollida és aconseguir tenir una ciutat més neta i evitar acumular restes vegetals i els mobles al costat dels contenidors”.

Una altra de les accions d’aquest nou model implicarà la realització de tallers de sensibilització a les escoles de la ciutat. Raquel Sánchez ha destacat la importància d’aquests tallers donat que “els més petits estan més conscienciats i han de servir d’estímul a casa per tal de fer el reciclatge i la recollida selectiva”. És en aquest sentit que l’alcaldessa ha fet una crida a la ciutadania demanant el compromís de tots ja que “aboquem molts esforços i donem les màximes facilitats per tal d’aconseguir la màxima implicació per millorar els actuals índex de reciclatge”.