Gavà Xarxa Centres Municipals Educació Especial

L’Ajuntament de Gavà s’integra a la Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial, a través de l’escola Maria Felip. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona amb la voluntat d’intensificar el suport a la sostenibilitat i millora d’aquests centres educatius. Al mateix temps, es vol posar en valor la contribució del món local a l’educació inclusiva.

La constitució de la Xarxa ha tingut lloc aquest matí amb la incorporació de sis ajuntaments. A més de Gavà formen part Badalona, Cornellà, Granollers, Mollet i Terrassa, i els nou centres municipals d’educació especial que, en el cas de Gavà, és l’escola Maria Felip. La Diputació ha impulsat un grup de treball, format pels tècnics municipals dels ajuntaments i les direccions de les escoles que ha permès detectar necessitats i oportunitats, consensuar prioritats i avançar cap a la creació d’una Xarxa de centres municipals d’educació especial a la demarcació de Barcelona.

La voluntat és anar incorporant altres agents, serveis i recursos de suport a l’educació especial en l’àmbit local.

Durant l’acte s’han presentat els objectius i les línies principals de treball de la futura xarxa i s’ha signat el document de contribució de la xarxa per part de tots els regidors i les regidores d’educació dels ajuntaments implicats i del Diputat d’Educació de la corporació provincial.

L’ens provincial es marca com a estratègia la consolidació d’un sistema de xarxes de centres educatius municipals amb la intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei d’Educació de Catalunya. A través de la Gerència de Serveis d’Educació, crea aquest espai on integrar el suport tècnic, material, econòmic i de generació d’espais d’intercanvi i coneixement sota el marc comú que proporciona la Xarxa. L’objectiu és millorar la capacitat de resposta per atendre les necessitats específiques dels alumnes d’educació especial, tot posant en valor la contribució que des del món local es pot fer per avançar en l’educació inclusiva.

L’Ajuntament de Gavà disposa des de l’any 1962 del centre d’educació especial Maria Felip. Des de l’escola es desenvolupen estratègies que responen de manera efectiva a l’alumnat amb necessitats educatives especials i a les seves famílies. En concret els centres d’aquestes característiques cobreixen el tram de l’educació obligatòria, que en el cas d’aquest alumnat és des dels 3 fins als 21 anys, disposen d’associacions de mares i pares i organitzen activitats amb l’entorn.

Objectius de la Xarxa de centres municipals d’educació especial

Posar en valor el paper dels ajuntaments i dels centres municipals en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i l’acompanyament a les seves famílies

Contribuir a la sostenibilitat i millora dels centres municipals d’educació especial

Compartir l’estratègia, el coneixement i l’experiència  dels ajuntaments i dels centres municipals d’educació especial

Reforçar la contribució que fan els ajuntaments i els centres municipals d’educació especial a la consecució d’un sistema d’educació inclusiu

Els ajuntaments que s’adhereixen a la Xarxa de centres municipals d’educació especial  assumeixen:

Participar en el desenvolupament del pla de treball de la Xarxa

Participar en les actuacions dissenyades en base als objectius de la Xarxa

Participar en els espais d’intercanvi que s’organitzin en el marc de la Xarxa

Participar dels sistemes de seguiment i avaluació de les actuacions que desenvolupi la Xarxa.