La nova estació s’ubicarà entre les actuals estacions de tren de Gavà i Castelldefels, a 2 quilòmetres de l’estació de Gavà, per on discorren les línies de Rodalies R-2 i R-2 Sud i les regionals R-13, R-14 i R-15.

L’anunci de la nova infraestructura la va fer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, exalcaldessa de Gavà. Sánchez va explicar que “la nova estació no només donarà servei a Gavà sinó també a tot el sector empresarial dels Joncs i, per la seva proximitat, a la ciutat de l’Hospitalet”.

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha destacat que “aquesta estació ha de donar sortida a les necessitats de sostenibilitat i mobilitat del territori actual: a la zona industrial del Camí Ral, compartida entre Castelldefels i Begues i la part perifèrica de Gavà i Gavà Mar”. Badia va explicar que la nova estació “permetrà una dissuasió de l’entrada al nucli urbà tant a Gavà com a Castelldefels i, queda clar que la intenció evident és la de buidar els centres urbans del trànsit tenint en compte la seva connectivitat amb tot el transport públic que passa per la C-245 i la C-32”.

A la demanda actual se sumarà en els anys vinents la generada pels barris de can Ribes i ca n’Horta, els nous espais d’activitat econòmica als Joncs i l’Àrea Resintex.

La nova demanda se situa en prop de 10.000 viatges dels barris que es desenvoluparan en els anys vinents, prop de 6.000 viatges del nou sector ambiental-productiu dels Joncs i 1.500 viatges vinculats al futur sector econòmic i terciari Resintex. En total 17.500 viatges. Si el 2027 la previsió és que la nova estació serà utilitzada per 3.200 usuaris al dia.

Hores d’ara i considerant un radi d’influència de 750 metres, la nova estació ja atendria la demanda potencial dels usuaris del polígon del Camí Ral, ubicat als municipis de Castelldefels i Gavà, així com la demanda del sector de Quintela. Cal sumar l’actual barri dels Canyars del municipi de Castelldefels amb 3.800 habitants, aproximadament.

Park & Ride

La nova estació estarà dotada amb un Park & Ride, un aparcament d’intercanvi modal, de 300 places i es preveu que atregui els desplaçaments de ciutadans de Gavà que resideixen als barris de Bruguers, la Sentiu, Ca n’Espinós i Gavà Mar, que actualment, a causa de la poca i limitada oferta de places existents a l’estació de Gavà, no tenen aquesta possibilitat. També atraurà desplaçaments de les zones del nucli urbà de Gavà situades més al nord i recollirà demandes existents del territori metropolità, com la potencial dels ciutadans de Begues (7.000 habitants) i de les comarques del Garraf i Penedès que utilitzen la C-32.
Es calcula un alt potencial per retirar cotxes de la carretera, ja que el 60% dels nous usuaris procediran del vehicle privat.