Hospital de Viladecans presenta millores

L’Hospital de Viladecans ha millorat el sistema d’avís als pacients a l’àrea de Consultes Externes, Radiologia i Endoscòpies amb la instal·lació de pantalles tàctils. Aquests dispositius, que són similars als caixers automàtics, permeten imprimir tiquets que indiquen on s’ha d’esperar l’usuari i a quina consulta s’ha d’adreçar. El nou sistema, que s’anomena Teseo, ajuda a descongestionar els punts d’atenció i a disminuir el temps d’espera dels pacients. També permet preservar la confidencialitat de les persones que es visiten a l’àrea ambulatòria.

De moment, s’han instal·lat dues pantalles a l’Hospital. Una està situada a la zona de Consultes Externes i l’altra, a l’entrada principal del centre. Properament s’instal·larà un altre caixer a la Unitat d’Urgències. La implantació del Teseo s’ha acompanyat d’una millora de la senyalització de les sales d’espera i de les consultes.

Ara, quan el pacient que s’ha de visitar a Consultes Externes o fer-se alguna prova ambulatòria arriba a l’Hospital, s’identifica amb la seva targeta sanitària individual al caixer Teseo i imprimeix un tiquet amb un codi alfanumèric que l’identifica i que permet preservar la seva confidencialitat. El tiquet li indica l’usuari a una sala d’espera i, un cop allà, es mostra en una pantalla el número de consulta on s’ha d’adreçar.

El sistema es va implantar el 25 de febrer de 2019, després d’un període de formació del personal d’admissions i d’infermeria de consultes externes, d’endoscòpia i de radiologia.

Bona acollida

La instal·lació dels nous dispositius ha estat molt ben acollida pels professionals i pels usuaris.

La cap de la Unitat de Gestió de Pacients de l’Hospital de Viladecans, Laura Escriche, destaca que “el fet que el Teseo adreci a la sala d’espera i no a la consulta fa més fàcil que el pacient sàpiga on ha d’anar.”

En el mateix sentit, Montse Priego, administrativa d’Admissions de Consultes Externes, creu que amb la implantació del Teseo “hi ha més silenci a les sales d’espera i la gent està contenta.” Tot i així, Priego creu que “a Consultes Externes faria falta alguna pantalla més, perquè s’hi formen cues i el rotlle de paper [per imprimir els tiquets] s’acaba ràpid.”

La pacient Ana Carmona en destaca “la rapidesa, l’autonomia i l’agilitat”, així com que “et permet estalviar cues”.

Sistema desenvolupat per professionals de l’ICS

Els caixers Teseo es van començar a instal·lar l’any 2014 en diversos centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) per augmentar l’autonomia dels usuaris i disminuir el temps d’espera i la congestió als mostradors d’admissió. El sistema ha estat desenvolupat per professionals de l’ICS a les Terres de l’Ebre i a Girona.