Humana
Aquesta és la planta de classificació d'Humana (Imatge cortesia d'Human)

L’entitat sense ànim de lucre Humana – Fundación Pueblo para Pueblo ha recollit a Gavà més de 55 tones de roba usada en els primers sis mesos de 2022. Ho ha fet gràcies a la solidaritat dels gavanencs que s’hi ha atansat a un dels 33 contenidors que Humana té repartits per la nostra ciutat. Amb aquestes 55 tones, que són equivalents a 226.000 peces de roba, l’entitat a més ha evitat l’emissió de 340 tones de CO2.

Segons Joan Carles Montes, portaveu d’Humana, “aquestes 226.000 peces de roba podran tenir una segona vida a través de la reutilització i del reciclatge”. La recollida selectiva de residus tèxtils a Gavà “es manté estable i agraïm molt les donacions dels gavanencs, però val a dir que aquesta recollida encara és petita. I és petita perquè les 2.200 tones que hem recollit a Catalunya, que sembla molt i realment estem molt agraïts, encara és poc perquè l’Agència de Residus de Catalunya calcula que només un 12% de la roba de la que ens desfem els catalans arriba a mans d’un gestor autoritzat. És a dir, gairebé el 90% de la roba que llencem no segueix un procés de recollida selectiva i de gestió responsable i va a parar majoritàriament a la brossa i d’aquí a un abocador”.

Montes apunta a dues raons que explicarien aquestes xifres: “D’una banda, perquè calen encara més contenidors a la via pública. Els més de 30 de Gavà representen una bona proporció, però a Catalunya fa falta que hi hagi més contenidors sobretot per tal que hi hagi més visibilitat i que els ciutadans sàpiguen on dipositar la roba. I el segon factor és el de la transparència i la garantia, i en aquest sentit des d’Humana volem donar als veïns de Gavà la garantia de que, de la roba que dipositen en els nostres contenidors, se’n fa una gestió responsable i eficient per tractar de convertir-la en un recurs econòmic que, en el nostre cas, es materialitzen de dues maneres: creant llocs de treballs, i destinant íntegrament els beneficis d’aquesta gestió a projectes socials”.

Als contenidors d’Humana es pot dipositar roba de vestir, roba de llar, complements i calçat, “preferiblement en bon estat, tot i que si no és així no passa res perquè també ho recollim”. Desprès, “un o dos cops per setmana buidem els contenidors i ho portem tot a la nostra planta de preparació per a la reutilització que tenim a L’Ametlla del Vallès, que és a on classifiquem tot el que recollim a Catalunya fent un triatge marcat principalment pel criteri del bon estat. El 90% es destina a les nostres botigues de roba de segona mà o bé a reciclatge, i per tant només el 10% no el podem aprofitar de cap manera i per tant ho portem a l’abocador”.

Relacionat amb tot això, cal destacar que recentment s’ha presentat el Pacte per a la Moda Circular, un acord signat per 55 empreses i entitats per afavorir una transformació del sector del tèxtil. Entre els compromisos adquirits destaquen els de reduir entre un 5 i un 10% la generació de residus tèxtils; assolir entre el 25 i el 30% en la recollida selectiva d’aquesta fracció l’any 2024; i incrementar el percentatge de valorització material de la part recollida selectivament. En concret, entre el 55 i el 60% s’haurà de destinar a la preparació per a la reutilització i, entre el 40 i el 50%, al reciclatge dels residus tèxtils.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat treballa en l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, que inclou objectius i mesures concrets per als residus tèxtils: per a l’any 2025, planteja una reducció a tot el país del 10% d’aquests residus, respecte al generat al 2019, i d’un 25% per al 2030. Per aconseguir-ho, es plantegen mesures per fomentar la recollida selectiva i la seva reutilització, com ara l’obligació d’incorporar un lineal, o córner, de tèxtil de segona mà en superfícies comercials superiors als 1.200 metres quadrats.