Implanta el sistema TESEO a urgències de Viladecans
Implanta el sistema TESEO a urgències de Viladecans

El passat dijous 12 de maig, va entrar en funcionament el sistema d’avís a pacients TESEO, anteriorment implantat a l’àrea ambulatòria (consultes externes i proves de gabinet i radiologia) i a l’hospital de dia, a l’Àrea d’Urgències de l’Hospital de Viladecans. Al llarg de les setmanes anteriors, s’han realitzat sessions formatives als professionals d’urgències implicats per tal que disposin de les eines i coneixements necessaris.

El TESEO és un sistema d’admissió que assigna un codi alfanumèric a cada pacient, de manera que la crida no sigui per nom i cognoms. Quan el pacient arriba a l’àrea d’Urgències i s’adreça a Admissions, se li lliura un tiquet amb el codi alfanumèric. Quan arriba el seu torn, des de la consulta o el box, s’activa la crida del pacient, que es realitza mitjançant la visualització d’aquest codi a les pantalles de televisió ubicades a les sales d’espera, on també s’especifica la porta a la qual ha de dirigir-se. D’aquesta manera, es manté la confidencialitat del pacient.​

El sistema es va implantar, per primer cop a l’hospital, a l’àrea ambulatòria (proves de gabinet i radiologia) el 2019. Donat el seu èxit, aquest any s’ha ampliat el seu ús a l’Hospital de Dia i ara també a l’àrea d’urgències. L’única àrea pendent és la quirúrgica, on es calcula posar-ho en marxa de cara a finals d’any.

Des de la seva implantació, i segons assegura el centre, “el sistema TESEO ha sigut valorat positivament, tan pels usuaris del centre com pels professionals, ja que millora la senyalització en les sales d’espera i permet una millor gestió del flux de pacients, així com la confidencialitat del pacient”.