Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà
Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà

El portaveu del grup municipal de Junts per Gavà, Isidre Casas, ha demanat “començar el segon estudi sobre Can Torrelló, més exhaustiu, amb la major celeritat possible, tenint en compte els terminis legals de l’administració pública a l’hora de licitar-lo, i prioritzant l’afectació als terrenys de joc per tal d’alliberar-los per ser utilitzats l’abans possible”.

Casas ha manifestat que “Can Torelló pot esdevenir un problema amb desenllaç desconegut per bona part de l’esport a Gavà ” i ha afegit que “recolzem el seu tancament preventiu per motius de salud amb els resultats concloents del primer estudi realitzat, l’existència de sòl contaminat i les recomanacions de l’Agència Catalana de Residus”.

El portaveu municipal de Junts per Gavà ha recordat que “Can Torelló dona cabuda a més d’un miler d’esportistes, infants i joves majoritàriament gavanencs i gavanenques, que practiquen futbol, beisbol i softbol. La manca d’instal·lacions i equipaments alternatius, la infrautilització d’instal·lacions existents i la deixadesa, per interessos immobiliaris, d’espais que havien estat referent en la pràctica esportiva de la nostra vila, ens aboquen o bé a afrontar el problema amb el consens de tots els actors (administració i entitats esportives) o bé a provocar una situació amb desenllaç desconegut” i ha precisat que “és urgent oferir a les entitats afectades, directa i indirectament, alternatives viables i consensuades que els hi permetin mantenir l’activitat i el nombre d’esportistes. No és moment d’imposicions inviables ni de mirar cap a un altre banda, és moment d’escoltar les propostes de les entitats, coneixedores de la problemàtica, i trobar el consens. Si volem fer bandera de l’esport a la nostra ciutat no podem permetre posar en risc aquest capital per manca de voluntat de diàleg o, al menys, de voluntat d’acord”.

Isidre Casas ha demanat “una solució per l’adjudicatari del bar de la instal·lació. En aquest cas, si constatem una manca de diàleg amb l’afectat que, evidentment, la situació requereix i que no passa, només, per lliurar-lo del pagament de la quota de la concessió. Davant l’emergència, demanem mesures urgents amb diàleg i consens”.