La unitat mòbil de La unitat mòbil de donació de sang visita dijous Gavà

Una unitat mòbil de donació de sang visita, novament, aquest dijous la nostra ciutat, per recollir les donacions voluntàries que permetin incrementar les reserves existents. El vehicle estarà situat al passeig Joan Maragall, de 17 a 21 hores. Diumenge tornarà a venir i estarà estacionat a la Rambla de Pompeu Fabra, cantonada amb el col·legi SAFA, de 10 a 14 hores.

La sang és un teixit format per diversos elements amb característiques i funcions diferents que es transfonen per separat a malalts diferents. Per tant, una única donació de sang pot beneficiar a més d’un malalt. Les donacions es fraccionen per obtenir essencialment tres productes: concentrats d’hematies, concentrats de plaquetes i plasma. donat que la sang té un període de caducitat es fa necessària la realització de campanyes periòdiques.

Val a dir, que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 y 65 anys que pesi més de 50 quilos. Es recomana que les dones donin sang un màxim de tres vegades l’any i els homes, un màxim de quatre, sempre respectant, que entre donació i donació cal que hagin passat un mínim de dos mesos