Hospital de Viladecans.

El nou Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS), ubicat físicament a l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha començat a funcionar a ple rendiment aquest mes de novembre després de la finalització de les obres de les noves infraestructures i equipaments i del trasllat a Bellvitge dels professionals de l’antic Laboratori Clínic de l’Hospitalet.

El nou LCTMS és fruit de l’agrupació del Laboratori Clínic i el Servei de Microbiologia de Bellvitge, el Laboratori Clínic de l’Hospitalet, i el Laboratori Clínic de l’Hospital de Viladecans (que es manté físicament ubicat en aquest hospital). Realitzarà més de 12 milions de determinacions anuals per donar servei als 2 hospitals, dispositius d’atenció urgent i continuada, i 47 equips d’atenció primària i ASSIR de l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS, tots ells amb un total 83 centres d’extracció i recollida de mostres.

Aquesta posada en marxa culmina el procés d’unificació territorial dels Laboratoris Clínics de l’Institut Català de la Salut, iniciat fa uns anys per tal d’incrementar l’eficiència i la competitivitat d’aquests equips assistencials.

El Laboratori Clínic és el servei que porta a terme les anàlisis clíniques i les determinacions de bioquímica clínica, hematologia, immunologia, genètica i microbiologia i parasitologia dels centres assistencials. La seva importància queda ben palesa amb el fet que el 70% de les decisions clíniques dels metges es fonamenten en el resultat de proves diagnòstiques.

Segons destaca la Dra. Núria Llecha, directora clínica del LCTMS, les noves instal·lacions permetran millorar l’eficiència i també la seguretat “tant dels professionals, que hauran de manipular molt menys les mostres gràcies a l’automatització, com dels pacients, per la millora de la traçabilitat de les mostres des que s’obtenen fins que se’n lliuren els resultats”. També permetrà estalviar repeticions d’anàlisis als pacients gràcies al fet que presta un servei centralitzat únic als diferents nivells assistencials.

Les obres han permès ampliar les instal·lacions en 1.200 m2, dels quals 1.000 m2 són del nou Laboratori Core, amb 3 cadenes automatitzades, i 200 m2 de la nova recepció de mostres. Les 3 cadenes estan especialitzades respectivament en proves de bioquímica i immunoquímica (fins a 13.200 determinacions per hora), hematologia (700 hemogrames per hora) i hemostàsia (660 determinacions per hora). En conjunt, aquestes cadenes permeten realitzar de forma automatitzada el 70% de totes les determinacions del Laboratori Clínic, mentre que el 30% restant són majoritàriament determinacions més complexes, com ara proves de genètica, d’immunologia, bioquímica i microbiologia d’alt nivell.

Dins del sistema automatitzat també s’inclou una nevera amb capacitat per guardar 27.000 mostres durant una setmana per poder-les recuperar si és necessari, el que permet afegir proves sense haver de tornar a punxar al pacient. Així mateix, les noves instal·lacions inclouen una habitació frigorífica i una habitació congelador que milloren l’eficiència del treball en relació amb l’ús de neveres petites. Es disposa també de dos moderns equips d’inoculació i sembrat automàtic de mostres per al cultiu de plaques al Laboratori de Microbiologia, i d’un sistema automatitzat de gestió d’estocs, entre d’altres millores tecnològiques.

Paral·lelament a aquesta posada en marxa, el Laboratori continua treballant en noves instal·lacions i equips. Així, està previst que en les properes setmanes entri en funcionament un nou Laboratori d’Immunologia. La qualitat prestada pel LCTMS està avalada per reconeixements com ara l’acreditació d’ENAC segons la norma UNE-EN ISO 15189:2013 per als laboratoris de Bellvitge i Viladecans.

Alhora, treballa en projectes de creixement tant pel que fa a una major integració amb el territori –amb un projecte, entre d’altres, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) de la zona– com pel que fa a terciarisme, per tal d’esdevenir un referent a Catalunya i a l’Estat en algunes noves àrees de coneixement de la microbiologia, la genètica, la bioquímica especial i la immunologia. En aquest sentit, treballa coordinadament amb els equips clínics de l’Hospital Universitari de Bellvitge més reconeguts com a referents nacionals de diferents patologies.

La Dra. Llecha destaca que el nou LCTMS “està preparat per donar resposta tant a les necessitats més especialitzades d’un hospital d’alt nivell com a l’elevat volum de demanda del territori”, una demanda que, a més, “és creixent a causa del progressiu envelliment de la població i dels constants avenços en camps com ara la genètica, que fan que cada vegada siguin necessàries més anàlisis”.

La Gerència Territorial Metropolitana Sud (GTMS)

La Gerència Territorial Metropolitana Sud comprèn el conjunt de centres i serveis sanitaris de l’ICS a l’Hospitalet de Llobregat, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf. Inclou la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent, amb 54 equips d’atenció primària i 17 unitats assistencials de suport, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans. Aquest territori correspon a una població de més d’1,3 milions de persones, 68 municipis i una extensió de 1.400 km2. Els més de 8.100 professionals dels seus centres d’atenció primària i hospitalària ofereixen a la ciutadania uns serveis de salut integrats i integrals de gran qualitat i eficiència.

PUBLICITAT