obres de millora en les escoles
L’Ajuntament de Gavà destina prop de 167.000 euros a obres de millora en les escoles públiques (Foto d'arxiu)

L’Ajuntament de Gavà posarà en marxa durant les vacances escolars obres de manteniment i de millora a les cinc escoles de Primària de la ciutat amb una inversió de 166.865 euros. La partida pressupostària pretén atendre les demandes existents, tot i no ser ensenyament una competència de les administracions locals. Una vegada més, les actuacions a executar han estat acordades amb les direccions dels centres educatius.

A l’escola Jacme March s’hi invertiran 36.130 euros destacant la dotació de 12.430 en la nova porta d’accés principal que serà substituïda. La resta d’obres que es faran en aquesta escola són, entre d’altres, el pintat exterior de l’edifici de parvulari, la renovació dels lavabos dels professors, la substitució dels vidres de les portes de les aules, o el repintat de la pista exterior.

A l’escola Joan Salamero l’actuació de major envergadura serà l’accés de les escales de la Rambla Pompeu Fabra amb una dotació de 27.175 euros. En aquest centre també es faran altres treballs que passaran, per exemple, per la renovació de les finestres dels lavabos de la planta baixa així com les reixes i el fanal, la substitució de la caldera o la substitució de fluorescents. La inversió total en aquest centre serà de 34.435 euros.

Pel que fa a l’escola L’Eramprunyà, l’actuació més important que es durà a terme és la renovació del material granular del sorral de P4 i P5 amb una dotació de 22.500 euros. A banda d’aquesta intervenció, altres obres previstes són, per exemple, la reparació dels pilars de formigó exteriors, la renovació de la tanca i la porta de P3, un nou paviment vinílic a la sala polivalent, o el mestrejament de claus accés. El pressupost destinat a les diferents actuacions puja a 34.100 euros.

A l’escola Marcel·lí Moragas s’invertiran un total de 32.700 euros que es destinaran al tancament del porxo posterior, les apertures antipànic a les sortides dels edificis, la substitució de persianes, o la millora de l’enllumenat exterior, entre d’altres.

De la seva banda, a l’escola Salvador Lluch es faran obres per un import total de 29.500 euros.  Les actuacions consistiran, entre d’altres, en la construcció d’un pou de sanejament al mòdul nord, la construcció d’una nova consergeria, la millora del magatzem de l’edifici de serveis, la implantació d’una línia de vida a l’edifici sud, la reparació de la façana de l’edifici sud, o la substitució de finestres.

Finalment, a l’Institut Escola Gavà Mar continuen les obres d’ampliació del centre, obres que depenen de la Generalitat. La previsió, que inicialment era que el nou edifici pogués entrar en funcionament aquest mateix curs, ara és que estigui operatiu el proper curs 2020-2021. L’edifici que s’està construint és un adossat a l’existent, té  planta baixa i planta pis, i acollirà 8 aules de secundària, una aula complementària, una aula taller i un laboratori, així com lavabos.