Eva Granados, en el seu darrer dia com a diputada; Gemma Badia, alcaldessa de Gavà i la diputada Rocío García registrant la Proposta de Resolució

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, acompanyada per Eva Granados, actual portaveu del PSOE al Senat i la diputada, Rocío García, ha valorat la Proposta de Resolució presentada al Parlament pel grup socialista.

Badia ha manifestat que “és molt important que de una vegada per totes la Generalitat doti de pressupost aquest CAP Gavà 3 que és necessari des de fa 10 anys. L’Ajuntament ha cedit el solar per a la construcció i la idea és que aquest equipament doni servei d’especialitats que actualment no tenen cobertura a Gavà com una simple radiografia, rehabilitació, pediatria, atenció mental i sexual … Serveis sensibles i imprescindibles per a la ciutadania de Gavà que els altres dos ambulatoris no poden assumir”.

Eva Granados, en el seu darrer dia com a diputada al Parlament,  ha destacat que “aquesta és la manera que tenim les socialistes del Baix Llobregat de fer política i em fa especial il·lusió que sigui la darerra iniciativa parlamentaria que faré en aquesta década que porto de diputada i,  la història d’aquest ambulatori és també una història de fa 10 anys. Aquest és un equipament imprescindible per a Gavà, estic convençuda que la capacitat de negociació del PSC i de l’alcaldia de Gavà farà possible que el CAP Gavà 3 tingui pressupost en l’exercici de 2022”.

A la proposta el PSC demana que el Govern de la Generalitat garanteixi en els pressupostos de 2022 la inversió necessària per la construcció del CAP Gavà 3, amb les dotacions compromeses i concretat les anualitats amb calendari.

Així mateix, la Proposta de Resolució exigeix al govern la definició del projecte de construcció i usos del nou equipament i la realització de la tramitació necessària, en coordinació amb l’Ajuntament de Gavà.

L’any 2012 el Conseller de Salut va expressar en una reunió amb les alcaldies de Gavà i Viladecans la voluntat del Govern de portar a terme la construcció del tercer CAP de Gavà, al nou barri de Can Ribes. Segons va anunciar en el seu moment el Conseller de Salut, el projecte de l’equipament sanitari s’havia de licitar l’any 2013 per tal que les obres poguessin començar l’any 2014.

El mes de maig de 2017, la Comissió de Salut va aprovar la Resolució 676/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció del CAP Gavà 3, on s’instava el Govern a elaborar durant el 2017 un calendari d’execució per a la construcció d’aquest equipament, preveient l’inici de les obres entre 2017 i 2018.

El juliol de 2019, s’aprovaven al Parlament dues Resolucions (528/XII i 529/XII) que instaven el Govern de la Generalitat a treballar en l’actualització del projecte de construcció del nou CAP Gavà 3 i a garantir, enfortir i recuperar els serveis d’atenció primària de Gavà.

El desembre de 2019, la llavors Consellera de Salut Alba Vergés, garantia la construcció del CAP Gavà 3 mitjançant una partida de 10.2 milions d’euros per al nou ambulatori. Aquest, finalitzaria la seva construcció l’any 2023 i reforçaria l’atenció primària del municipi a més d’incorporar nous serveis.

El mes de març de 2021, el Departament de Salut va enviar a l’Ajuntament de Gavà el Pla Funcional del nou CAP Gavà 3. L’Ajuntament encara es troba a l’espera del registre de projecte bàsic que va prometre el Departament.

Quasi bé una dècada després la construcció del CAP Gavà 3 encara no s’ha materialitzat. Una construcció que afavoriria una millor cobertura del territori i permetria donar resposta al creixement progressiu de la ciutat en els propers anys. Tot millorant la prestació de serveis a la població, facilitant l’accessibilitat de l’usuari als serveis.

La construcció del CAP Gavà 3 està prevista en una parcel·la de 5.285 metres quadrats cedida per l’Ajuntament al Camí de Can Ribes.

L’edifici comptarà am 3.790 metres quadrats distrubuïts en planta, semisoterrani, planta baixa i dues plantes pis.