Les empreses col·laboradores aplicaran tarifes solidàries
Les empreses col·laboradores aplicaran tarifes solidàries, és a dir, cobraran només les despeses mínimes del servei (foto d'arixu)

El dispositiu “Gavà t’Ajuda” gestionat per l’Ajuntament, incorpora, des d’avui dijous, un servei de reparacions urgents a domicili. L’objectiu és atendre les necessitats de persones grans, que viuen soles o que, davant una avaria o incident a la llar, tenen dificultats per contractar els serveis de professionals i/o desplaçar-se fins a un establiment comercial.

Per demanar el servei cal trucar al telèfon “Gavà t’Ajuda”: 93 263 91 33. Està operatiu de 9 a 20 hores. Es demanaran les dades bàsiques de la persona sol·licitant i es traslladaran a dos establiments comercials i de serveis que s’han ofert a col·laborar.

Les reparacions a domicili s’atendran per ordre d’urgència i els professionals es desplaçaran al domiciliper efectuar la reparació d’urgència i/o substituir l’electrodomèstic o peça espatllada.

Els professionals aniran degudament identificats i amb equips de protecció personal(EPIs) facilitats per  l’Ajuntament.

La persona sol·licitant es farà càrrec del cost del servei. Les empreses col·laboradores aplicaran tarifes solidàries, és a dir, cobraran només les despeses mínimesdel servei.