L’equip de dermatologia de l’Hospital de Viladecans ha diagnosticat i tractat més del doble de pacients amb càncer cutani des de la implementació de la teledermatologia, un circuit per agilitzar la detecció i el tractament de neoplàsia cutània maligne.

Aquest projecte innovador consisteix en la implementació d’un circuit a través del qual si el metge de família té sospita de neoplàsia maligna de pell, pot realitzar una fotografia i enviar-la directament al servei de dermatologia de l’Hospital de Viladecans, que la visualitzarà per fer el diagnòstic sense necessitat de veure el pacient a la consulta. En cas de diagnòstic de tumor maligne, es programa la cirurgia del pacient de forma automàtica i, inclús, en els casos més greus, se’l cita, com a màxim, dos dies després del diagnòstic.

Segons l’Hospital “aquest model ha demostrat ser més eficient que la derivació tradicional des d’atenció primària, ja que ha suposat, per una banda, un increment del 42% en el nombre d’intervencions realitzades de neoplàsies malignes de pell i, per una altra banda, l’agilització del procés de triatge i priorització dels casos més urgents amb la derivació directa des de la consulta d’atenció primària a quiròfan”.

El projecte, que es va iniciar el 2023, es potenciarà amb la donació de 35.500 € feta per l’Associació Coordinadora Viladecans contra el Càncer, que es destinaran a potenciar el projecte liderat per la doctora Fortuño amb la compra de dermatoscòpies pels equips d’atenció primària. També s’assignarà part de l’import al suport estadístic d’un estudi de càncer ginecològic, un projecte liderat per la Dra. Glòria Tena, i a la recerca en nutrició i càncer, liderat per l’investigador Raul Zamora-Ros.

Alta prevalença del càncer de pell

El càncer cutani és el tumor de major incidència en l’ésser humà i el més diagnosticat al nostre país i arreu del món. Malgrat la prevenció primària (foto protecció), tant la prevalença com la mortalitat del càncer cutani augmenta cada any, a causa d’una major exposició solar, un increment de persones amb immunodepressió (trasplantats, altres càncers…) i, sobretot, l’augment de l’esperança de vida.

supervivència. De fet, diversos estudis demostren la relació entre la demora diagnòstica i un major diàmetre del tumor de la pell, que provoca una major dificultat en l’extirpació i més risc de disseminació a distància. A partir del primer mes de demora, la mortalitat augmenta de forma accelerada.