L’Hospital de Viladecans inicia un projecte de cirurgia de pròtesi de genoll pioner a Catalunya. Serà el primer hospital català, i el segon en tot l’Estat, en dur a terme la intervenció de pròtesi de genoll total o parcial en cirurgia major ambulatòria (CMA). Aquest procediment possibilita que el pacient marxi el mateix dia a casa sense necessitat d’ingrés hospitalari. “Rebre l’alta el mateix dia de la intervenció, sempre que el pacient pugui ser tractat adequadament fora del centre, disminueix el risc d’infecció hospitalària i millora l’experiència del convalescent”, apunta el Dr. Juan Ramón Amillo, facultatiu de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de Viladecans.

El Dr. Amillo és especialista de l’Hospital de Viladecans des de fa més de 35 anys i s’ha interessat en la implantació d’aquest tipus d’operacions, que ja es realitzen en alguns països, com França: “Des de l’estiu del 2023, a l’equip de Traumatologia treballem per minimitzar el dolor postoperatori i ja hem establert el protocol de medicació i els bloquejos pel control del dolor”, afirma el Dr. Amillo. L’especialista remarca que la implementació d’aquesta pràctica innovadora ha sigut possible gràcies a l’esforç de la resta de l’equip de traumatologia i del treball multidisciplinari dels equips d’anestèsia, rehabilitació i infermeria. Actualment, a l’Hospital de Viladecans es realitzen 215 operacions de pròtesi de genoll anuals i l’estada hospitalària dels pacients és de poc més de tres dies de mitjana.

L’any 1990 l’Hospital de Viladecans ja va ser precursor en implementar, per primera vegada a l’Estat espanyol, la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA). Aquest model de gestió sanitària cobreix avui en dia el 70% de les intervencions que es realitzen al centre. A més, des del 2010 a l’Hospital de Viladecans es practica el fast-track quirúrgic en les cirurgies colorectals i traumatòlogues, una tècnica que permet accelerar la recuperació del pacient i reduir la seva estada hospitalària.

Sobre el circuit per a una cirurgia protètica de genoll parcial o total

El circuit per sotmetre’s a la cirurgia protètica de genoll parcial o total s’inicia quan el Servei de Traumatologia detecta un/a possible pacient de pròtesi de genoll en CMA, que es deriva a consulta d’infermeria per confirmar que segueix els requisits establerts. El candidat/a ha de complir uns criteris sociofamiliars (que pugui rebre un acompanyament adient a casa després de l’operació) i patològics (no presentar una patologia crònica descompensada, diabetis, obesitat…). Posteriorment, se li programa una visita presencial amb els equips d’anestèsia i fisioteràpia i, en aquesta sessió, se li explica com serà tot el procediment i el postoperatori. A més, es fixa la data de la intervenció, sense llista d’espera. Un cop efectuada l’operació, el personal de fisioteràpia explica els exercicis que el pacient haurà de fer al domicili i ensenya com utilitzar un aparell antiàlgic de gel i pressió. Ja a casa, es controla amb la unitat d’hospitalització a domicili i el seguiment presencial d’un/a fisioterapeuta. Una setmana més tard, el pacient es visita a consultes externes.