sang
L’Hospital de Viladecans fa servir un 25 % menys de sang en les seves intervencions quirúrgiques respecte de l’estàndard

L’Hospital de Viladecans utilitza un 25 % menys de sang en les seves operacions que el que caldria esperar per les característiques dels procediments quirúrgics programats que fa. Aquesta disminució en el nombre d’unitats de sang administrades permet que els pacients es recuperin més ràpid i puguin marxar abans a casa. També permet reduir la mortalitat i les complicacions, així com optimitzar l’ús d’un bé tan escàs com la sang.

Ja fa anys que el centre viladecanenc aposta per racionalitzar l’ús dels components sanguinis en les seves intervencions quirúrgiques. Per això ha adoptat les recomanacions del model de gestió de la sang dels pacients PBM (Patient Blood Management), que pretén evitar la transfusió innecessària durant les intervencions quirúrgiques i millorar l’evolució clínica de les persones operades. Hi ha estudis que afirmen que més de la meitat de les transfusions de sang que es fan als hospitals són evitables.

El model PBM es basa en l’optimització del volum sanguini que es fa servir al quiròfan, la minimització de les hemorràgies i l’optimització de la tolerància a l’anèmia. Des del 2011, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana a les organitzacions sanitàries adoptar el model PBM i des del 2017 ho fa la Unió Europea.

L’any 2018, el 9,1 % dels pacients que van ser sotmesos en el centre a cirurgia de pròtesi de maluc o de genoll, o de càncer de còlon i recte –tant oberta com per laparoscòpia– van rebre una transfusió de sang, mentre que la xifra global esperada era del 12,1 %. En el cas de les intervencions per a la col·locació d’una pròtesi de maluc, el percentatge va ser del 13 % (enfront del 15,8 % esperat); en la implantació d’una pròtesi de genoll, del 8 % (10,3 % esperat); en la cirurgia oberta de càncer colorectal, del 9,1 % (17,7 % esperat), i en les operacions amb laparoscòpia de càncer colorectal, del 8 % (14,7 % esperat).

Els pacients intervinguts d’aquests processos van romandre ingressats a dins de l’hospital 3,27 dies de mitjana, enfront dels 6,76 dies esperats, la qual cosa representa un 52 % menys. En total, es va reduir el nombre de complicacions esperades en un 72 %.