Línies estratègiques del nou PEC de Gavà

Línies estratègiques

El valor de l’escola pública; millorar l’oferta formativa per afavorir la inserció laboral, potenciar metodologies pedagògiques transversals, de benestar emocional i inclusió; millorar i ampliar les activitats formatives adreçades a les famílies i un programa d’activitats per a la infància, l’adolescència i la joventut, són les línies de treball marcades per aquest nou PEC.

Per potenciar el valor de l’escola pública es treballarà des de l’Ajuntament en la defensa d’una escola pública de qualitat organitzant xerrades sobre el procés de preinscripció escolar, fent accions perquè no es tanqui cap grup de P-3, demanat al Departament la baixa de ratios i reivindicant el batxillerat artístic de la ciutat. A més s’estudiaran propostes per potenciar noves tècniques pedagògiques, es demanaran més recursos humans i s’intercanviaran experiències.

Per millorar l’oferta formativa per afavorir la inserció laboral es crearà un Servei Local d’Orientació Acadèmica, crear una Xarxa local de transició de l’escola al treball i més recursos de formació professional.

Per potenciar metodologies pedagògiques transversals, de benestar emocional i inclusió es potenciarà la Guia Educativa, es potenciarà la inclusió a l’àmbit educatiu i es promourà la mirada educativa en les activitats de la ciutat.

La quarta línia estratègica : Millorar i ampliar les activitats formatives adreçades a les famílies” es treballarà: afavorint les escoles de família, promovent la recuperació del projecte La Casa de les Famílies i amb la difusió d’activitats adreçades a les famílies.

Finalment, la cinquena línia estratègica: Programa d’activitats per a la Infància, l’adolescència i la joventut treballarà per incrementar l’oferta d’activitats a l’educació secundària i a la postobligatòria, fomentar l’equitat en l’accés de les activitats, potenciar que les activitats siguin inclusives i la reducció de les addiccions a drogues, alcohol i pantalles.

Gavà, ciutat educadora

L’alcaldessa Raquel Sánchez va agrair el treball del GIPEC, Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat i el seu esforç-per “fer aquest PEC de segona generació per definir la nostra ciutat com un agent educatiu i educador que contempla que qualsevol persona viu en un constant aprenentatge en una societat que canvia i que és cada vegada més competitiva”. Raquel Sánchez va remarcar que “en una societat tan canviant el més important es formar i ajudar els infants a que siguin capaços de prendre bones decisions, a tenir una visió amplia, crítica, plural i diversa per afrontar un futur que es presenta ple d’incerteses”.

El Tinent d’alcalde de Benestar i Acció Social, Miquel Àngel Díaz, va explicar que en aquest nou PEC “presenta una novetat respecte a la resta de Catalunya i és que hem obert la participació als infants de la ciutat perquè ells i elles diguin la seva en un tema que els afecta directament”.

Per arribar a aquestes conclusions, el PEC ha basat el seu funcionament a través de la participació ciutadana, que ha tingut el protagonisme a l’hora de realitzar la reflexió i el debat que ha marcar el model educatiu de ciutat, les seves prioritats i les seves línies de treball.

El GIPEC, Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat, que es va constituir a l’abril de 2017, va abordar la diagnosi a través del mapa d’estructura social, el mapa de recursos educatius i del mapa de visions ciutadanes. Del total de 1.642 aportacions recollides al Mapa de Visions, el GIPEC en va prioritzar 400, amb un total de 35 propostes que es van presentar al IV Fòrum.

En el IV Fòrum, celebrat al novembre i amb un total de 57 participacions, es van prioritzar a partir de votació, les línies estratègiques presentades ahir. La potenciació del valor de l’escola pública, amb 20 vots, va ser la proposta més votada.