Lliurat el projecte de restauració de les façanes del Museu
Torre Lluc

L’Ajuntament de Gavà ja disposa del projecte bàsic i executiu de restauració de les façanes de les plantes superiors del cos principal, el peristil i la tanca perimètrica del Museu de la Torre Lluch. El projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació, preveu una inversió de 922.000 euros dividida en dues fases per facilitar la seva execució, una de 540.000 euros corresponent al cos principal i la tanca perimètrica, i una altra de 382.000 euros, per al peristil.

Aquesta intervenció es realitza un cop finalitzada la primera fase d’intervenció a l’edifici feta entre 2018 i 2021, i comprèn la restauració de la resta del conjunt, és a dir, la teulada del cos principal, les façanes de les plantes superiors del cos principal, el peristil i la tanca perimètrica.

El despreniment de part del revestiment de les façanes el 2018 va motivar una primera fase d’intervenció amb un import d’execució de 400.000 euros, que va consistir en la restauració de la terrassa de la planta primera, el sostre de les galeries laterals i les façanes de la planta baixa.

La Torre Lluch es una casa senyorial d’inspiració neoclàssica de finals del segle XVIII, que actualment és seu del Museu de Gavà. Situada en un punt clau de la ciutat, presideix el nucli antic i el seu primer eixample. Des de l’any 1977 és de propietat pública i des de 1991 és la seu del museu municipal, després d’una primera reforma i ampliació amb unes obres que van ser finançades per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gavà.

El conjunt arquitectònic de la Torre Lluch està conformat per la casa pròpiament dita, un jardí amb estany central tancat en el seu perímetre per un mur d’arcuacions que conforma el peristil i el mur que delimita el recinte del jardí per la banda sud‐oest de la finca.