Alumnat de l'escola Erampruyà que participa en el procés
Alumnat de l'escola Erampruyà que participa en el procés

Durant el setembre han començat als centres educatius de la ciutat les eleccions per escollir els integrants del Consell d’infants de Gavà, un òrgan de participació infantil i juvenil impulsat per l’Ajuntament en cooperació amb les escoles i col·legis de Gavà i coordinat per l’empresa especialitzada en projectes de cultura educació i lleure, Descoberta. El Consell, que podrà opinar, investigar, proposar i fer millores pel municipi i els seus habitats estarà format per nens i nenes que hagin estat elegits d’entre els infants de 5è i 6è de primària dels centres educatius de Gavà. Hi haurà un representant per cada aula. També formaran part dos alumnes de l’escola municipal d’educació especial Maria Felip.

Els mitjans de comunicació municipal han estat avui a l’escola Eramprnyà i al col·legi San Pedro per conèixer com s’està desenvolupant el procés. “Estem tenint molt bona resposta a nivell infantil i a nivell d’escoles ens han obert les portes i ens han acollit amb moltes ganes” ha explicat Mireia Maluenda, coordinadora del Consell d’Infants de Gavà

Les eleccions es perllongaran també durant l’octubre i un cop finalitzat el procés, els nous i noves conselleres seran nomenats en un plenari previst per al mes de novembre, al voltant del Dia Universal dels Drets de l’Infant que se celebra el 20 de novembre.

A cada curs escolar es desenvoluparà com a mínim un projecte anual, la temàtica del qual s’escollirà en la sessió de constitució del Plenari, a partir de les pròpies inquietuds dels infants, dels centres educatius, de la resta d’agents socioeducatius o de qualsevol infant de la ciutat i/o de l’Ajuntament. El govern municipal es comprometrà a estudiar-ne les propostes, valorar-les i, en el cas que no siguin acceptades, justificar-ne el motiu i donar-ne compte al Plenari.

“El compromís que es té amb l’Ajuntament i amb la ciutadania infantil i amb les escoles és que els nens i nenes quan facin el primer plenari, al novembre, rebin un encàrrec concret d’alcaldia. Tindran un any per poder treballar sobre aquell encàrrec de millora al poble i aquelles propostes, aquelles millores que presentin es portaran al plenari i s’estudiaran. El compromís ferm és que hi hagi retorns tant si es pot fer com si no”, informa Maluenda.

El Consell d’Infants de Gavà pot treballar qualsevol temàtica, de qualsevol àmbit, que els infants considerin importants per al seu benestar. L’ajuntament informarà i consultarà al Consell d’Infants en els temes que tinguin relació amb la infància o en aquells que es cregui que la seva pugui tenir una aportació qualitativa. A més també podrà ser consultat per a l’organització d’activitats adreçades a la infància que impulsi l’Ajuntament.