Pensions dignes, inversions de l'Estat i lloguer assequible
El Ple va aprovar les tres Declaracions Polítiques presentades

El grup municipal Gavà, Sí Se Puede va presentar la declaració política contra la creació d’un Producte Paneuropeu de Pensions Individuals, PEPP, proposat per la Comissió Europea. La declaració es va aprovar amb els vots favorables del GSSP, PSC, ERC i les abstencions de Ciutadans, PP i CiU.

El portaveu de GSSP, Miguel Herrera, va defensar la declaració i va demanar que “l’Ajuntament s’adreci al Parlament Europeu per demanar-li que rebutgi la proposta presentada per la Comissió Europea i perquè estudïi les mesures necessàries que garanteixin unes pensions dignes i suficients”. La declaració manifesta també el suport de l’Ajuntament “a les reivindicacions de Marea pensionista i a la lluita per unes pensions dignes” va explicar Herrera.

La segona declaració presentada va ser la d’Esquerra Republicana de Catalunya, reclamant al govern de l’Estat les inversions compromeses per a Gavà i la comarca. El portaveu d’ERC, Albert Massana, va presentar la declaració per tal “d’instar al govern de l’Estat a complir els compromisos adquirits amb Catalunya com l’adequació de l’estació de Gavà com a capçalera i terminal sud de la línia R11, la posada en marxa de la la línia R3 entre Castelldefels i Cornellà, la conservació de platja de Gavà amb fórmules sostenibles i ecològicament compatibles”, entre d’altres mesures. La declaració es va aprovar amb el vots favorables d’ERC, PSC, Ciutadans, GSSP, CiU i l’abstenció del PP.

La darrera declaració política del ple de juliol, presentada pel Psc, demana l’accés a l’habitatge amb preus justos i estables. El portaveu socialista, Jordi Tort, va defensar la declaració per “instar al Congrés dels Diputats i al Senat a aprovar el més aviat possible la proposició de Llei de mesures de foment de Lloguer estable d’habitatges”. Jordi Tort va demanar també al govern de la Generalitat “que impulsi mesures decidides de suport econòmic als operadors públics d’habitatge i que posi en marxa un servei estable de mediació extrajudicial pels casos d’impagament de lloguer”. La declaració es va aprovar amb els vots del PSC, Ciutadans, ERC, GSSP i l’abstenció del PP i de CiU.