Millores a la planta de biogàs

Aquest mes de juliol han finalitzat les obres d’instal·lació d’un nou sistema que permet recuperar la calor generada a la planta d’aprofitament energètic de biogàs situada al dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, al Garraf.

Amb el sistema recentment implantat, s’augmenta la capacitat d’aprofitament de l’energia tèrmica (calor) que produeixen els motors de cogeneració, la tasca principal dels quals és  generar electricitat a partir de biogàs. L’energia calorífica recuperada se subministrarà a la planta d’evaporació de concentrats (el subproducte líquid dels residus), situada al mateix dipòsit controlat, per tal que s’utilitzi en el procés d’assecament de fangs.

L’actuació, que s’ha dut a terme en els últims dos mesos, ha consistit en la incorporació de tres economitzadors de calor, que s’han col·locat a la sortida de gasos dels motors de cogeneració 1, 2 i 5 de la planta. A més, s’ha ampliat la capacitat del circuit de recuperació de calor.

La mesura, emmarcada dins del compromís de l’AMB de millora contínua i innovació i gestionada a través del Grup TERSA, té com a objectiu “optimitzar l’aprofitament de recursos i augmentar, així, l’eficiència energètica de la instal·lació”, asseguren fonts de l’organisme metropolità.

Exemple d’economia circular

L’antic abocador de la Vall d’en Joan, que actualment encara la fase final de clausura, ha comptat des de l’inici de la seva restauració amb una xarxa de captació i una planta d’aprofitament del biogàs resultant de la descomposició dels residus orgànics que durant gairebé 30 anys ha estat rebent.

Aquesta instal·lació, de titularitat de l’AMB, utilitza el biogàs, ric en metà, com a combustible per a la generació d’electricitat, que posteriorment es ven a la xarxa.

El 2019, la planta d’aprofitament energètic va captar 7.729.476 Nm3 de biogàs i va generar 12.954 MWh d’energia elèctrica 100 % renovable, l’equivalent al consum de 10.000 habitants del territori metropolità.

TERSA gestiona la planta d’aprofitament des del 2018, després d’assumir-ne l’encàrrec de part de l’AMB. Aquesta empresa pública, que gestiona diverses instal·lacions de tractament de residus al territori metropolità, està participada per l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona.