Millores a les escoles públiques 2019
Façana exterior de l'escola Eramprunyà.

Durant les vacances escolars, l’Ajuntament de Gavà posa en marxa obres de manteniment i de millora a les cinc escoles de Primària de la ciutat amb una inversió sense precedents: 228.000 euros. Aquesta xifra incrementa en més del 30% la partida destinada l’any passat. Una inversió finançada íntegrament per l’Ajuntament, per atendre les demandes d’existents, tot i no ser la seva competència. Una vegada més, les actuacions a executar han estat acordades amb les direccions dels centres educatius.

D’entre totes les intervencions que es faran aquest estiu, la més rellevant tindrà lloc a l’escola l’Eramprunyà. Consistirà en la renovació de les pistes esportives. L’obra comportarà la col·locació d’una capa de tot-u que permetrà aïllar les pistes més antigues de la nova, i la instal·lació d’un paviment esportiu acrílic de color blau sobre la nova base de paviment asfàltic. També es procedirà al marcatge dels camps esportius i l’execució dels drenatges perimetrals i de remats d’entrega amb les rampes d’accés a les zones de joc. A aquesta remodelació s’afegirà la substitució del parallamps de l’escola per un de nou adequat a la normativa actual. La inversió global serà de 99.000 euros.

A l’escola Jacme March s’hi invertiran uns 30.500 euros. L’obra de més envergadura consistirà en la creació d’una nova porta d’accés per a vianants a l’àmbit d’educació infantil. Així mateix es crearà una rampa amb comunicació amb la vorera perimetral de l’edifici. Els treballs també comportaran l’adequació de la tanca exterior, i la instal·lació d’una porta i una barana envoltant la nova rampa. Altres intervencions previstes són la connexió entre cuina i menjador amb doble porta; la substitució del paviment vinílic a les aules d’educació infantil; la substitució del parallamps, i petites reparacions a la sala de calderes.

A l’escola Joan Salamero la intervenció més destacada consistirà en la instal·lació d’un tendal nou al patí de P3. També se substituiran quatre finestres de la planta primera per altres d’alumini amb vidre laminat, es faran millores a la coberta i es canviaran els baixants del pati interior. S’hi invertiran més de 36.500 euros.

A l’escola Marcel·lí Moragas la inversió prevista és de 30.000 euros. Permetrà l’ampliació de la vorera longitudinal de l’escola, a més d’abordar altres intervencions: la renovació d’aigüeres als lavabos del menjador; la instal·lació de paviment asfàltic en l’antiga zona d’aparcament, i la substitució de persianes de PVC per altres d’alumini a les aules posteriors.

A l’escola Salvador Lluch s’invertiran prop de 32.000 euros. El tancament del porxo de l’edifici de serveis serà l’obra més rellevant, si bé també es renovarà el revestiment de les grades de la pista esportiva i es repararà la coberta de l’edifici nord, on també s’instal·larà una línia de vida.

A l’institut escola Gavà Mar, on les competències recauen exclusivament en la Generalitat, han començat les obres d’implantació d’un nou mòdul, ja que a partir de setembre, el centre acollirà una tercera línia de 1r d’ESO. Aquesta intervenció és paral·lela a les obres d’ampliació de l’institut-escola que comporten la construcció d’un edifici annex a l’actual.