Nova promoció de sanitaris
Acte de benvinguda als nous residents
El passat 1 de juny, va tenir lloc a l’Hospital de Viladecans l’acte de benvinguda als nous residents que, al llarg dels propers anys, realitzaran part de la seva especialització al centre. En aquesta promoció, l’hospital acull un total de sis metgesses i sis infermers/es residents en l’especialitat de Familiar i Comunitària, i un metge que realitzarà l’especialització de Medicina Interna.
L’acte es va iniciar amb la presentació dels residents i la benvinguda a càrrec de la directora del Centre, la Dra. Montse Oliveras, que va explicar el funcionament general de l’hospital i el projecte d’ampliació amb la construcció del nou edifici. Per la seva banda la cap de docència d l’Hospital, la Dra. Margarita Mesa, i els tutors de residents, la Dra. Cristina Herranz (coordinadora de residents a l’àrea d’Urgències), la Dra. Mónica Ruiz (en substitució al tutor de Medicina Interna, el Dr. Iñaki Marina, que no va poder assistir a l’acte), el Dr. Domingo Bleda (Medicina Familiar i Comunitària) i la Sra. Maite López (Infermeria Familiar i Comunitària), va ser els encarregats d’explicar quines són les funcions i responsabilitats dels residents, així com el funcionament de les diverses rotacions al llarg d’aquests anys de formació.
L’Hospital de Viladecans continua, així, la seva tasca docent amb la formació de futurs doctors professionals assistencials.