Oftalmòlegs en cirurgia 3D a Bellvitge
Foto: Hospital de Bellvitge

El ‘Curs de transició al sistema de visualització 3D en cirurgia oftàlmica’ d’Alcon amb la col·laboració de l’Hospital Universitari de Bellvitge té com a objectiu facilitar l’adaptació a l’ús de la tecnologia 3D en diferents tècniques quirúrgiques mitjançant la combinació de l’observació presencial a quiròfans reals i la simulació Wet-Lab. D’aquesta manera, els participants podran visualitzar en directe diferents tècniques, com ara la vitrectomia, la facoemulsificació o el tractament del glaucoma i posteriorment posar en pràctica aquests aprenentatges.

Els nous sistemes de visualització 3D permeten als cirurgians tenir una experiència més intuïtiva oferint una profunditat de camp més gran, fet que facilita la cirurgia, especialment en casos complexos. També aporta al cirurgià una visualització panoràmica a una pantalla de format gran, especialment útil en cirurgia de molta precisió com la cirurgia macular. A més, amb aquest sistema s’iutilitza una menor intensitat d’il·luminació a l’ull, que comporta una menor toxicitat lumínica, i es poden fer servir filtres per millorar la imatge i visualitzar millor determinades estructures.

Els cursos es duran a terme al llarg de diferents jornades i a cada sessió hi participaran oftalmòlegs procedents d’hospitals de referència de tot Espanya, que comptaran amb la tutoria d’especialistes en cirurgia amb visualització 3D. Durant la primera part d’observació als quiròfans de l’Hospital Universitari de Bellvitge, els participants assistiran a intervencions reals amb un sistema de visualització que permet al cirurgià fer els procediments observant una pantalla 3D d’alta definició.

Durant la segona part del curs, els assistents realitzaran una simulació amb aquest sistema de visualització 3D a l’Alcon Experience Center, un espai que compta amb estacions de simulació Wet-Lab de cirurgia de cristal·lí i de retina, una àrea de Dry-Lab amb equipaments d´avantguarda en cirurgia refractiva i una estació de realitat virtual.

Un centre europeu de referència en formació oftalmològica

L’Alcon Experience Center (AEC), inaugurat a Barcelona a finals del 2021, és el centre de formació en salut i cirurgia ocular d’Alcon més gran d’Europa, amb una superfície de més de 1700 m2 distribuïts en una sola planta. Està equipat amb els darrers avenços i formarà cada any prop de 2.000 professionals de tot el món, principalment oftalmòlegs, optometristes, infermers, estudiants, personal d’Alcon i membres de societats científiques, amb l’objectiu d’avançar cap a l’excel·lència en el tractament de les malalties oculars.

L’AEC de Barcelona forma part d’Alcon Experience Academy, una xarxa mundial de formació que compta amb més de 80 centres d’entrenament a tot el món i el programa formatiu més complet a nivell internacional