el Bicivia 7 al seu pas per Gavà
Operatiu el Bicivia 7

Fruit de la reforma de la C-245 s’ha creat el Bicivia 7, un caril ciclable de 8 quilòmetres que permet anar de Castelldefels a Cornellà en bici. El seu traçat passa majorment per la C-245 i l’avinguda Diagonal. En total, l’eix complet té una longitud de 31 km i connecta set municipis: Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Barcelona.

El nou carril bici de la C-245 presenta una secció contínua que consta d’un carril bidireccional segregat, que passa principalment pel costat muntanya, tret de dos trams on el traçat s’ha d’adaptar a l’espai disponible i on la configuració varia:

  • A Viladecans, canvia al costat mar i inclou un tram on la circulació de bicicletes és compartida amb vehicles de motor en calçada.
  • A Castelldefels, canvia al costat mar a partir de la plaça de Colom fins a l’avinguda de la Constitució.

Tram estratègic per a la mobilitat activa

De tot el recorregut del nou carril bici, l’AMB destaca el tram que connecta el nucli urbà de Gavà amb Castelldefels. Abans de la reurbanització, aquest tram de la C-245 constava d’una via interurbana amb 1 carril de circulació per sentit sense vorals ni voreres i amb una velocitat de circulació superior a 50 km/h.

Per tant, la configuració prèvia no disposava de cap espai segur per circular-hi a peu o en bicicleta, dissuadint així els desplaçaments en aquests modes de transport.

El nou carril bici permet, finalment, que les persones que es desplacen a peu, en bicicleta i VMP puguin circular per aquest tram d’un quilòmetre i mig de llargada, que a més a més de connectar els dos nuclis urbans, dona accés també a espais naturals, com parc del Calamot, entre altres.