Permeses, de nou, les visites als hospitalitzats a Bellvitge
Hospital de Bellvitge

Els pacients ingressats a les àrees no covid de l’Hospital de Bellvitge poden rebre un acompanyant cada dia, de dilluns a diumenge, entre les 13 i les 15 h. Per tal de garantir les mesures de protecció davant el SARS-CoV-2, és recomanable que sigui el mateix acompanyant cada dia. Aquest horari també és vàlid per a la Unitat de Semicrítics.

A la Unitat de Cures Intensives l’horari de visites serà de 13.30 h a 15 h, tot i que en casos excepcionals i de forma pactada entre l’equip mèdic i les famílies es podrà flexibilitzar aquest horari. En la Reanimació Post Quirúrgica (RPQ) l’horari d’accés del familiar/acompanyant serà de 19 a 20 hores. Excepcionalment, a petició de la família, es permetrà prolongar el temps de visita en el cas dels pacients portadors de la targeta CUIDA’m i dels menors d’edat.

D’altra banda, l’accés d’un acompanyant a l’Àrea Ambulatòria (Consultes Externes), Gabinets i Urgències es mantindrà com fins ara.

A l’àrea covid, com a norma general continuarà sense estar permès l’accés a familiars. Excepcionalment, a petició de la família, i prèvia valoració de l’equip assistencial, es permetrà l’accés d’un acompanyant en situacions específiques com ara els pacients amb la targeta CUIDA’m o els menors d’edat.

L’hospital recorda “la importància que tots els visitants mantinguin les mesures de seguretat durant la seva estada al centre, especialment pel que fa a la mascareta, que s’haurà de mantenir correctament posada en tot moment, tant fora com a dintre de les habitacions.”

Recordem que la restricció d’accés es va adoptar el passat 27 de desembre davant l’estat de la pandèmia.