petjada hídrica
Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, reunida amb representants d'Aigües de Barcelona i Cetaqua (Imatge: Ajuntament de Gavà)

Gavà ha realitzat per primera vegada el càlcul de la seva petjada hídrica, en col·laboració amb Aigües de Barcelona i Cetaqua. Aquest és un indicador de l’apropiació humana de l’aigua que té en compte els diferents usos tant de consum com de contaminació.

Aigües de Barcelona i Cetaqua han desenvolupat una metodologia pròpia per avaluar la petjada hídrica d’un municipi. Aquesta metodologia ha permès avaluar l’ús d’aigua dolça a Gavà per desenvolupar l’activitat i serveis que hi tenen lloc (incloent agricultura, indústria i comerç, ús domèstic, etc.). En el cas de Gavà, degut a la tipologia de municipi, la producció agrícola local té un pes rellevant en la petjada hídrica ja que suposa un 54,1% del seu total. L’aigua de xarxa suposa el 40,7%, del qual un 30,9% correspon al consum domèstic, un 7,4% al consum industrial i comercial i un 2,5 % al municipal

El projecte, a més, ha permès identificar oportunitats per reduir la petjada hídrica en el municipi. Dels resultats se’n desprèn el paper clau que hi té l’aigua regenerada. Regenerar implica sotmetre l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar per a diferents usos com el reg de parcs i jardins, la neteja dels carrers o l’agricultura, entre d’altres.

Actualment l’ús d’aigua regenerada a Gavà, en usos ambientals i agrícoles, ha permès reduir part de la seva petjada hídrica. S’estima que el 27,15% de la demanda actual d’aigua pel reg agrícola està coberta amb aigua regenerada. Un major desplegament de l’ús d’aigua regenerada permetria cobrir fins el 100% de la demanda hídrica la zona agrícola del Baix Llobregat, garantint la disponibilitat i la qualitat d’aigua de forma constant i promovent la producció agrícola sostenible i local.

D’altra banda, el desplegament dels sistemes de punts de càrrega d’aigua regenerada per reg de zones verdes o per a la neteja de carrers permetria reduir també la petjada hídrica associada als diferents usos municipals fins a un 60,6%.

L’ús d’aigua regenerada permet millorar la petjada hídrica, la circularitat i la neutralitat climàtica a municipis com Gavà, i a més redueix la dependència de les condicions mediambientals, afavoreix la preservació dels rius i aqüífers, i contribueix a una gestió del cicle integral de l’aigua de proximitat, sostenible i responsable amb el medi ambient.

La col·laboració de l’Ajuntament de Gavà, Aigües de Barcelona i Cetaqua s’emmarca en la voluntat dels tres actors de convertir-se en motors de la transformació social i ecològica. Les tres entitats promouen des de 2017 el projecte “Gavà Circular” per a impulsar la circularitat del municipi en els vectors aigua, energia i residus. Un projecte que va rebre el primer premi al Congrés Mundial de l’Aigua a 2022 en la categoria de Governança, Institucions i Empresa Social.