Ple Municipal
El Ple Municipal es posiciona contra les línies de molt alta tensió

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Gavà es va posicionar ahir en contra de les línies de molt alta tensió arran d’una declaració política presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Els vots favorables que van permetre l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia van ser els del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Podemos (PODEMOS), Junts per Gavà (JUNTS), i evidentment el dels republicans. De la seva banda, tant Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs), com el Partit Popular (PP) van emetre un vot d’abstenció en aquest punt.

Segons la part expositiva de la declaració, que va llegir el portaveu d’ERC, Miquel Rosselló, el motiu de presentar-la és perquè “el grup empresarial Forestalia ha traslladat, des de finals de juliol i fins ara, dues propostes de línies de molt alta tensió que afectarien a la comarca del baix Llobregat. Una es va publicar al B.O.E. i és un macro-projecte energètic, de titularitat privada i d’ús exclusiu del seu promotor, i que creuaria el sud de Catalunya fins arribar a Begues. És un projecte creat a esquenes del territori i ha motivat molt malestar a nivell territorial, i ha creat un rebuig frontal dels municipis afectats”.

De nou, tal i com es va evidenciar en l’altra de les tres declaracions polítiques del Ple relacionada amb l’energia elèctrica, el problema que posa de manifest la declaració dels republicans és que “partim del mateix model de producció i distribució d’energia que tenim ara, un model caduc que deixa els beneficis en mans de pocs, i que obre la porta a un escenari de competència entre grups privats que pot acabar amb un gran impacte sobre el territori a nivell ambiental, paisatgístic, agrícola, econòmic, i ciutadà”.

Per tot això, la declaració dels republicans insta al plenari gavanenc a, entre altres, “manifestar-se rotundament contrari al trinxament del territori provocat per la instal·lació de les línies de molt alta tensió”.

Mónica Parés, portaveu del PP, va explicar que, “com que en els punts de l’acord de la declaració no anomenen les dues propostes de MAT que afectarien al Baix Llobregat, i per tant sent aquests punts més genèrics, i sense conèixer tots els casos d’instal·lació de línies d’alta tensió ni el posicionament dels afectats directament, el nostre vot per prudència serà l’abstenció”.

Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà, va argumentar el vot favorable de la seva formació destacant que “volem un país de renovables amb instal·lacions que es desenvolupin amb l’acord del territori, i que només s’autoritzin els projectes respectuosos amb el medi ambient, que permetin la participació de la gent, que estiguin ben integrats en el paisatge, i que preservin els terrenys d’alt valor agrícola. I aquesta línia MAT és la pitjor opció de totes ja que, si no va associada amb la producció renovable local, ni aporta valor econòmic ni ens ajuda a complir els objectius de sobirania energètica”.

Miguel Herrera, portaveu de Podemos, també va justificar el vot favorable del seu grup: “El mercat energètic necessita un canvi profund que vagi a l’arrel del problema, i l’actual situació té diversos vessants. L’empresarial, per exemple, afecta al problema que suposen els privilegis de les companyies d’electricitat, que guanyen centenars de milions de beneficis cada any. Però també està el vessant polític, que moltes vegades manté una tòxica relació d’amor amb les elèctriques, com es demostra amb els noms de destacats dirigents polítics tant del PP com del PSOE presents en els seus consells d’administració”.

Francisco Gavilán, portaveu de Ciutadans, va argumentar l’abstenció del seu grup destacant que “manca un estudi seriós de la MAT en quant a la xifra de kilowatts i la potència màxima disponible, així com pel que fa a la demanda del mercat, que hauria de ser ascendent en termes d’increment de consum, el que significaria que la nostra indústria funciona bé i que es creen nous llocs de treball, però llàstima que la tendència a Catalunya sigui que les empreses abandonen la nostra terra per culpa justament de la inseguretat jurídica provocada pels partits independentistes”.

Per últim, Jordi Tort, portaveu dels socialistes, va afrontar directament la problemàtica de les MAT preguntant-se si “volem o no ser un país amb 100% d’energies renovables, o per contra volem continuar amb aquest model de pocs llocs de producció d’energia i d’importació d’altres països. Amb l’actual model segur que morim, amb el nou potser estaríem a temps de salvar-nos. Si volem produir tota la energia a casa nostra i ser autosuficients, el nou model requereix ocupació de terreny no a pocs indrets sinó a tot el país de forma distribuïda, i això passa aquí i a qualsevol lloc del món. En el cas de Catalunya, això suposa aproximadament un 2% de la superfície de Catalunya, el que no és una quantitat massa significativa”.