Podemos demana el retorn de les plusvàlues cobrades indegudament
Miguel Herrera, portaveu de Podemos a Gavà

El grup municipal de Podemos a Gavà reclama a l’Ajuntament “el retorn de les plusvàlues cobrades indegudament”. La formació recorda que “al 2017, el Tribunal Constitucional va declarar contrari al principi constitucional de capacitat econòmica la tributació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en aquells casos en els quals on no existeix un veritable increment del valor en la transmissió”.

Podemos precisa que “actualment disposem d’una Proposició de Llei que introdueix un nou supòsit de no subjecció en aquells casos en els quals el contribuent demostri que no ha existit increment de valor a conseqüència de la transmissió”. Així mateix, manifesten que “a Gavà, moltes persones es troben en aquesta situació i han realitzat les corresponents sol·licituds de devolució a l’Ajuntament, en molts casos sense haver obtingut resposta per part del govern municipal”.

Per aquests motius la formació morada demana al govern municipal que “realitzi les devolucions necessàries sobre les plusvàlues cobrades indegudament, segons la sentència del Tribunal Constitucional” i que “tant en respostes afirmatives, com negatives, l’Ajuntament sempre informi als afectats de la situació i la decisió presa per l’administració local”.