Podemos reclama recursos per garantir una educació pública de qualitat
Miguel Herrera, portaveu de Podemos a Gavà.

Podemos presentarà una declaració política en el Ple Municipal d’aquest dijous a Gavà per reclamar que “es destinin tots els recursos que siguin necessaris per garantir una educació de qualitat pública a Catalunya durant la pandèmia”. Segons ha explicat el portaveu del grup municipal a nivell local, Miguel Herrera, “no és possible concebre una societat moderna i avançada sense un sistema públic educatiu potent, que sigui capaç d’oferir, en condicions d’igualtat, els coneixements necessaris a les generacions futures. Coneixements tècnics, però també habilitats socials i valors com el respecte la comprensió o la empatia” valors que, la seu entendre, “cal inculcar especialment ara, perquè on travessem moments d’involució mental amb l’avanç de l’extrema dreta”.

Herrera manifesta que “en temps de Covid-19 l’educació mereix una protecció expressa, amb mesures als centres, així com el proveïment de recursos necessaris per a l’alumnat davant un possible nou confiament que permeti seguir les classes a distància en igualtat de condicions”.

Acords proposats

La moció vol reiterar “el compromís de l’Ajuntament de Gavà amb l’Escola Pública Catalana com una eina per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa”, raó per la qual s’instarà al Generalitat a “prioritzar l’escola pública per sobre de la concertada i privada”. També se li demana que “s’impulsi un nou pacte Nacional per l’Educació que revisi el model actual d’acords tenint en compte les noves necessitats amb mesures contra la segregació escolar, garantint la gratuïtat real de l’ensenyament i l’accés, amb igualtat de condicions, de tot l’alumnat als serveis educatius”.

 Podemos considera a més que “municipis i comunitat educativa han de planificar plegats un mapa del territori amb els centres per garantir un nombre suficient i real de places en totes les etapes educatives i reduir i adequar les ràtios a les aules”

 El text també aposta per “l’educació comunitària des del municipalisme impulsant un canvi de paradigma amb accions educatives ens espais ei temps no lectius” i per fer–ho possible proposen “generalitzar en els plans educatius activitats no reglades, com les artístiques i les esportives, i que estiguin a l’abast dels infants i joves d’entorns més desfavorits”

També volen que “es reforcin les escoles rurals i els centres de formació d’adults, així com els Consells Escolars Municipals i que s’efectuïn nomenaments extraordinaris amb caràcter retroactiu per al personal de substitució que estigui en la borsa de treball”. Altres punts reivindicats són “la retirada la reforma curricular de la Formació Professional, la promoció d’un model de Formació Professional Dual públic, que s’allarguin les beques menjador durant el proper estiu i afavorir activitats d’educació en el lleure”

Podemos també considera que “cal adaptar el present curs a l’actual situació d’emergència” incorporant, per exemple, “la figura dels educadors socials a Primària i Secundària, així com un professional d’infermeria, desplegar un pla de xoc per revertir les desigualtats educatives, tancar la bretxa digital, garantint el dret a l’accés d’internet, incrementant les polítiques educatives de redistribució de recursos i garantint l’accés equitatiu a l’educació no lectiva”.

Finalment, també volen que “es facin noves incorporacions de professorat per fer front a la situació actual, i garantir que tot el curs quedi cobert”.