presentacio-la-ciutadania-del-pressupost-municipal-per-2018
La Sala de Plens va acollir la celebració de l'Audiència Pública de pressupost

El pressupost municipal per al l’any 2018, que es troba en exposició pública i serà aprovat definitivament al ple de març, puja a 45.744.723,51 euros. Els comptes experimenten un creixement del 4,1% respecte a l’any passat, sense incrementar la pressió fiscal, donat que la majoria de tributs es congelen per segon any consecutiu, segons va explicar el tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, en el decurs de l’Audiència Pública. Pel que fa al pressupost consolidat, producte d’afegir els comptes de les empreses municipals, aquest és de 46.165.779,10 euros, registrant un augment del 4,14%. El deute actual passarà del 67,02% al 58,65%, un percentatge que se situa lluny del límit del 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals.

Nou web

La ciutadania podrà consultar l’execució dels comptes a través del nou web de pressupostos (pressupost.gavaciutat.cat). L’objectiu, segons va explicar el regidor de delegat de Govern obert participació, Èric Plaza, no és només mostrar la informació pressupostària de manera interactiva i pedagògica sinó relatar també perquè aquesta informació és d’interès ciutadà. En aquests moments el pressupost que es pot consultar és el prorrogat fins que no s’aprovi el definitiu.

El tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort va detallar a la ciutadania que va assistir a l’Audiència els eixos i la distribució de les partides dels comtes municipals. El pressupost es va aprovar, inicialment al Ple de gener amb els vots favorables de PSC i el portaveu de CiU , les abstencions de Cs i el PP i els vots en contra d’ERC, GSSP i el regidor de CiU.

Posicionaments dels grups

Després de la explicació del tinent d’alcalde van prendre la paraula els portaveus i regidors dels grups municipals que van reiterar el posicionament davant el pressupost de 2018 i amb els mateixos arguments que van esgrimir al Ple on es van aprovar inicialment. Els portaveus i regidors que van participar a l’Audiència Pública van ser: Ramon Castellano, portaveu de CiU, qui va explicar el vot seu favorable als comtes municipals com a membre de l’equip de govern i el no del seu company de grup Antoni Rafanell; Mónica Parés, portaveu del PP; Juan Carlos Bondia, regidor de GSSP; Albert Massana, portaveu d’ERC;  Francisco Gavilán, regidor de Cs i Miquel Àngel Diaz, portaveu del PSC.

Després de les explicacions es va obrir un torn de paraules en què representants d’entitats veïnals o comercials van reclamar millores pel seu barri o per facilitar la tasca dels botiguers. En concret, el president del barri de Bruguers va tornar a reclamar una local social i el president de la Unió de Botiguers considera que fa falta un reforç de personal en el servei de llicència d’obres i més subvencions al comerç. A l’Audiència també hi va participar el Síndic de Greuges, Joan Martínez, qui després de valorar positivament la reducció del deute, va centrar la seva intervenció en demanar un canvi en el format de l’Audiència Pública. Va suggerir que “l’any vinent entitats i ciutadania poguessin fer aportacions sobre el pressupost i en el Ple, els portaveus contestessin a les mateixes. Així serien molt més participatius no en el concepte de la resolució, però sí en el concepte de la discussió”.