pressupost municipal
Raquel Sánchez, presentant els comptes municipals aquest matí

El pressupost de l’Ajuntament de Gavà per a 2021 puja a gairebé 58 milions i mig d’euros. Aquests són els comptes que l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha presentat aquest matí tot assegurant que “sens dubte, i com és normal, venen molt marcats per l’actual pandèmia i, per tant, una part important dels seus eixos estratègics estan focalitzats en poder fer front a aquesta situació”. En aquest sentit, els comptes municipals donen resposta a l’impacte econòmic de la pandèmia amb un reforç de les polítiques d’ocupació; més ajuts i suport al sector del comerç i la restauració, i el reforç de les accions de promoció econòmica.

Els pressupostos que proposa l’equip de govern mantenen la dinàmica creixent dels darrers anys amb un increment del 7,3% respecte als 54 milions i mig pressupostats en el darrer exercici. Els (exactament) 58.441,324,42 euros “reflecteixen també, pandèmia a banda, la contínua aposta de l’Ajuntament pel model de ciutat que des de fa uns anys estem treballant, que són els projectes que han de determinar la nostra ciutat en un horitzó mig i llarg”.

L’increment del 7% dels comptes es destinarà, una vegada consolidades les despeses orientades al serveis a les persones i al manteniment de la qualitat de l’espai públic, al desenvolupament del territori i la transició ecològica, per una banda, i al desenvolupament econòmic de la ciutat i a l’economia circular, per l’altra.

Entre les partides que més augmenten destaca el 109,64% d’increment del pressupost destinat a Govern Obert i administració electrònica; el 26,01% que puja el destinat a l’àmbit d’Espai Públic; el 16,17% que creixen els recursos destinats a l’àmbit d’Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura; o el 13,61% que creixen els de Desenvolupament del Territori i Transició Ecològica.

Les despeses en béns i serveis augmenten un 2,03%, mentre que les transferències corrents ho fan un 1,37%, bàsicament destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals (10’5 milions a PRESEC i prop de 1’2 milions a GTI),  i a consolidar les subvencions i els ajuts a la ciutadania. Cal destacar que el pressupost destinat a PRÉSSEC està íntimament lligat amb la pandèmia ja que, a banda de garantir el poder continuar amb la implementació del nou model de gestió de residus i l’aposta per reciclatge, també permet mantenir les tasques de desinfecció i neteja de l’espai públic per evitar la propagació de la Covid-19.

Tot això serà possible, destaca Sánchez, “sense demanar un esforç fiscal més gran a la ciutadania ja que apliquem una congelació dels impostos i taxes municipals perquè som conscients de que, en una situació com l’actual, hem de ser sensibles amb les problemàtiques dels ciutadans tot i que els recursos són necessaris per fer moltes coses”.

Respecte als impostos municipals, que no s’apugin no significa que no s’ingressi més en concepte d’impostos directes, ja que està previst un augment en aquest capítol del 2,6% que respon d’una banda a la bona evolució de l’Impost de Béns Immobles, i de l’altra banda a la delegació de la gestió i recaptació de la majoria de tributs a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació a partir de l’any vinent.

Respecte a les taxes, es congelen totes excepte la de recollida de residus domiciliaris per aproximar el tribut al cost real del servei. L’increment aquí serà de l’1,84%, passant del 73,82 a 75,17 euros.

En l’apartat de bonificacions i ajudes fiscals, pel 2021 està previst que els restauradors continuïn quedant exempts del pagament de la taxa d’ocupació de via pública per a les terrasses mentre no recuperin l’activitat habitual.

Un darrer incís quant als números generals: a finals de 2021, es preveu que el deute municipal baixi en termes absoluts gairebé un milió d’euros i se situï en uns 20 milions d’euros. La ràtio de deute per habitant entre 2020 i 2021 es reduirà en 20 euros i passarà de 449,07 a 428,62 euros.

Jordi Tort, primer tinent d’alcalde de l’àmbit de Nova Governança, Serveis Generals, Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat, ha destacat que “la ràtio legal d’endeutament passarà així del 39,92% al 37,32% molt lluny del límit del 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals”.

pressupost municipal
Tort i Sánchez, aquest matí en la roda de premsa de presentació dels pressupostos

L’alcaldessa ha volgut posar de manifest, per últim, que “s’ha fet un esforç per part del govern en intentar sumar les màximes sensibilitats a aquest pressupost, i s’han recollit en major o menor grau algunes de les propostes que ens ha fet arribar l’oposició. En aquest sentit puc avançar que Junts per Gavà donarà el seu vot favorable i tenim gairebé segura l’abstenció d’alguns grups de l’oposició”.

De fet, l’acord entre el PSC i Junts per Gavà es signarà aquesta mateixa tarda de dilluns.