En el Ple es va presentar el nou organigrama municipal, els nous grups polítics i els representants en diversos organismes
En el Ple es va presentar el nou organigrama municipal

En la primera sessió plenària del nou consistori l’alcaldessa Raquel Sánchez va donar a conèixer els decrets que configuren el nou cartipàs. Aquests decrets nomenen els tinents i tinentes d’alcalde, els membres de la Junta de Govern Local i els regidors i regidores delegats.

També es va presentar la nova configuració dels grups polítics municipals, després de les eleccions municipals del 26 de maig: el Grup Municipal Socialista amb 11 regidors i regidores, el Grup Municipal d’ERC amb quatre regidors, el Grup Municipal de Ciudadanos amb 2 edils, el Grup Municipal de Podemos amb dos regidors, el Grup Municipal de Junts per Gavà amb un regidor i el Grup Municipal del PP amb una regidora.

Al Ple es va determinar que les sessions plenàries amb caràcter ordinari tindran una periodicitat mensual, tret el mes d’agost, l’últim dijous de més a les 18h. La Junta de Govern es celebrarà cada dues setmanes.

Per al present mandat es creen quatre comissions informatives: Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora; Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals i Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat; Àmbit de Territori. Medi Ambient i Transició Ecològica i Àmbit d’Espai Públic, Seguretat i Convivència. El personal eventual de l’Ajuntament per al mandat 2019-2023 es fixa en 5 assessors i assessores.

A la sessió plenària es van fixar les retribucions dels membres de la Corporació Municipal i es van designar els membres del Consell Metropolità de l’AMB, la Mancomunitat de can Sellarés, el Consorci de Normalització Lingüística, la Fundació Caviga, la Junta General de Gavanenca de Terrenys i Immobles i la Junta General de PRESEC.