Programa per vigilar la presència de Covid a les aigües residuals
EDAR del Baix Llobregat

El Govern de la Generalitat ha aprovat crear el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya per al període  2021-2022, prorrogable a tres anys més. Estarà coordinat per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat

El seu objectiu, segons precise, “és analitzar quantitativament les partícules virals en aigües residuals d’estacions depuradores (EDAR) de Catalunya per proporcionar un indicador addicional de l’estat de la situació de la pandèmia de Covid-19 i detectar anticipadament nous rebrots, i ha de permetre que es conegui l’evolució de la circulació del virus en les diferents àrees de mostratge i ha d’aportar informació útil a l’hora de determinar les accions preventives i de control”.

Anàlisis cada 15 dies

En el marc del programa, es recolliran cada setmana o cada quinze dies, segons el cas, una mostra composta d’aigua residual dels col·lectors d’entrada a aproximadament 56 EDAR repartides per tot el país i es transportaran degudament preservades i refrigerades als laboratoris que analitzaran la concentració dels virus a partir de l’aigua residual.

Els resultats es mostraran en una plataforma en línia on també es podrà veure un mapa amb cada EDAR analitzada i una escala de colors que identificarà el rang de concentració que s’ha observat així com la seva evolució que indicarà si la tendència és a l’alça, estable o a la baixa. Les anàlisis aniran a càrrec del Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics, el Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’Interès en Salut Pública, el Center for Omics Sciences (COS) d’Eurecat i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

El Programa compta amb un pressupost anual de 947.430 euros