Raquel Sánchez reclama a Rajoy el Pacte contra la Violència de Gènere

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha adreçat una carta al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en què li sol·licita “el seu compromís i implicació directa davant la greu situació existents vers la manca d’execució del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere”.

A l’escrit, Raquel Sánchez recorda que “l’informe definitiu de 214 mesures i propostes d’actuació integral que conformen el Pacte d’Estat, aprovat el setembre de 2017, vincula directament als partits polítics, als poders de l’Estat i a les administracions autonòmiques i locals en el compromís adoptat per millorar l’atenció a les dones víctimes i a la dels seus fills i filles, i per contribuir a l’eradicació de la violència que s’exerceix contra les dones”.

Així mateix, desa palès que el Pacte recull el compromís econòmic mínim indispensable per desenvolupar les mesures que s’inclouen i que, tal com recull el mateix acord, aquests recursos s’han d’adreçar als tres àmbits de l’Administració Pública: Govern d’Espanya, comunitat autònomes i ajuntaments.

És per això, que Raquel Sánchez reclama a Rajoy el compliment del compromís econòmic que permetin l’execució de les diferents actuacions del Pacte”. En aquest sentit, li recorda que el compromís econòmic global destinat a desenvolupar el pacte suposa un increment de 1.000 milions d’euros durant els pròxims cinc anys, dels quals 100 milions estaran destinats a les Entitats Locals.

L’alcaldessa també sol·licita al president del Govern que s’ iniciï la reforma legislativa de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) “per retornar les competències als ajuntaments, en el marc que estableix el Pacte”. El document aprovat inclou la modificació de LRSAL amb l’objectiu que l’Administració Local pugui portar a terme actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, i contra la violència de gènere.

L’alcaldessa conclou el seu escrit apel·lant Mariano Rajoy “al seu compromís amb les dones víctimes de la violència de gènere i amb la dels seus fills i filles”.