Raquel Sánchez vicepresidenta de AMB
Un dels moments del ple extraordinari del consell metropolità.

L’alcaldessa de Gavà ha estat nomenada vicepresidenta institucional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el ple extraordinari del consell metropolità on ha quedat aprovat el cartipàs del mandat 2019-2023. Raquel Sánchez, considera que amb aquesta nova responsabilitat està “a disposició dels gavanencs i gavanenques per treballar pel seu benestar i pels seus interessos des d’una dimensió metropolitana”.

Sánchez precisa que “estem en un entorn metropolità i des d’aquesta perspectiva hem de treballar en qüestions que només amb la coordinació i la col·laboració territorial podrem abordar i donar resposta a les que necessitats de la ciutadania, com la mobilitat, la gestió dels residus, les polítiques de desenvolupament econòmic o l’habitatge”.

Raquel Sánchez.

El nou govern es configura sota la presidència d’Ada Colau i amb un total d’11 vicepresidències. Hi haurà vuit àrees de govern, que incorporen la nova àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques. La seva creació deriva de l’Acord de Govern amb l’objectiu de passar a primera línia els temes estratègics d’aquest àmbit i l’aprovació del Pla director urbanístic metropolità. L’àrea de Medi Ambient passa a anomenar-se àrea d’Ecologia, i l’àrea de Mobilitat i Transport passa a anomenar-se àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat.

Aquesta estructura d’àrees s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups en el govern (PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya) i dels grups Guanyem Badalona en Comú i Compromís i Acord per Torrelles (CAT Torrelles). Els grups Barcelona pel Canvi i Partit Popular Metropolità s’han abstingut, i el grup de Ciutadans-C’s ha votat en contra.
La vicepresidència executiva anirà a càrrec d’Antonio Balmón, que també serà el responsable de l’àrea d’Administració i Territori. El vicepresident de l’àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat serà Antoni Poveda. L’àrea d’Ecologia tindrà com a vicepresident Eloi Badia. Montserrat Ballarín serà la vicepresidenta de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Jordi Martí serà el vicepresident de l’àrea de Planificació Estratègica. L’àrea d’Internacional i de Cooperació tindrà en el càrrec Ernest Maragall. Finalment, el vicepresident de la nova àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques serà Jordi Sánchez.

La resta de vicepresidències, a més de Raquel Sánchez les assumeixen Lluís Mijoler, Joan Borràs i Isidre Sierra.

La nova Junta de Govern de l’AMB està formada per la presidenta de l’AMB, els 11 vicepresidents i 5 consellers metropolitans.

Altres assumptes

El ple també ha aprovat les dietes per assistència als òrgans de govern de l’AMB. Els representants polítics no tenen assignat un sou.

En la sessió plenària d’avui també s’ha donat compte dels portaveus de cada un dels grups polítics que formen part del ple de l’AMB:

  • PSC-CP- Grup Socialista: Josep Perpinyà i Palau.
  • En Comú Guanyem: Laura Campos Ferrer.
  • Esquerra Republicana de Catalunya – AMB (ERC-AM): Montserrat Febrero Piera.
  • Junts per Catalunya (JxC): Mercè Esteve i Pi.
  • Ciutadans-C’s: M. Magdalena Barceló Verea.
  • Barcelona pel Canvi: Eva Parera Escrichis.
  • Partit Popular Metropolità: Miguel Jurado Tejada.
  • Ara Decidim Ripollet: José María Osuna López.
  • Guanyem Badalona en Comú: Nora San Sebastián Martínez.
  • Compromís i Acord per Torrelles (CAT Torrelles): Ignasi Lorente Briones

També s’ha establert el nombre, el règim i les retribucions del personal eventual, que inclou caps de gabinet i assesors d’àrea i de grups polítics. També s’ha nomenat el gerent i els directius de les àrees de govern.

Entre els punts de l’ordre del dia d’avui també s’ha aprovat el règim de sessions. Igual que en la legislatura anterior, la periodicitat de les sessions ordinàries del Consell Metropolità serà mensual.