L'Ajuntament farà una consulta al veïnat per tal que triïn entre dues opcions de recollida porta a porta
L'Ajuntament farà una consulta al veïnat per tal que triïn entre dues opcions de recollida porta a porta

L’Ajuntament de Gavà ha comunicat al veïnat de Les Panes-American Lake que a partir del 15 de desembre es canviarà a la zona el sistema actual de recollida de residus i es passarà a recollir algunes de les fraccions davant de les llars. L’àmbit d’actuació inclou els barris de Can Serra Balet, Àngela Roca i Ausiàs March.

“Les característiques territorials i urbanístiques del barri de Les Panes-American Lake el fan idoni per implantar la recollida de residus porta a porta”, explica l’alcaldessa, Raquel Sánchez, en una carta que han rebut els veïns i veïnes de la zona. Actualment a Gavà es fa aquest sistema als barris de Mas Bruguers i La Sentiu.

Abans de posar en marxa el nou sistema de recollida de residus es farà una consulta al veïnat per tal que triïn entre dues opcions de recollida porta a porta. Tot el procés s’explica en un fulletó que acompanya la carta de l’alcaldessa que ha rebut el veïnat als seus llars. El fulletó inclou la butlleta de participació per omplir.

El procés participatiu es farà del 9 de novembre fins al 4 de desembre i els veïns i veïnes hauran d’escollir entre dues propostes. La proposta 1 consisteix en la recollida porta a porta de 2 fraccions: Orgànica i Resta (els dilluns Orgànica, els dimarts Resta, els dimecres Orgànica, els dijous Orgànica, els divendres Resta i els dissabtes Orgànica). A la proposta 2 la recollida porta a porta es faria de 3 fraccions: Orgànica, Plàstics-Metalls i Resta (els dilluns Orgànica, els dimarts Resta, els dimecres Plàstics-Metalls, els dijous Orgànica, els divendres Plàstics-Metalls i els dissabtes Orgànica). En les dues propostes caldrà treure els residus a la porta de casa entre les 22 hores fins a les 8 hores. A més es podrà recollir el tèxtil sanitari (bolquers infantils o adults) cada dia del servei, amb un adhesiu identificatiu.

Un informador ambiental visitarà les llars per explicar amb detall el nou sistema de recollida i lliurar els materials. En els edificis plurifamiliars de més de 10 habitatges es convocaran reunions veïnals.

La fracció Orgànica es traurà amb bossa compostable dins el cubell marro. A més, es lliurarà un cubell reixat per separar-la correctament a la cuina. La Resta es traurà amb bossa estàndard dins el cubell gris. En el cas que la proposta guanyadora inclogui els plàstics i metalls, aquets es trauran en una bossa estàndard (preferentment groga i semitransparent).

El veïnat podrà dipositar la butlleta de participació del 9 de novembre al 4 de desembre en el Casal de Cultura American Lake de dilluns a divendres de 15 a 21 hores o bé entregar-la a l’informador ambiental quan visitin els domicilis. També es pot participar on line, a la pàgina web participa-gavaciuat.cat.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el nou model de Recollida i Gestió de Residus que va a començar a implantar-se el 2018.