Reoberta la biblioteca Marian Colomé
S'han redistribuït els espais interiors

La Biblioteca Marian Colomé torna a funcionar. Després de 5 mesos d’obres i una profunda remodelació l’equipament va reobrir les portes aquest passat divendres, 21 d’abril. Les feines han suposat canviar l’entrada principal al carrer de Jaume I, compartint l’espai de trobada amb l’accés del Parc Arqueològic Mines de Gavà i apropant-lo a l’Institut de Bruguers. Això vol dir que l’accés del carrer Rafael Casanova ara esdevé la part posterior de l’equipament i, per no generar un espai residual, la zona es converteix en un petit jardí ombrívol per a la lectura o activitats del centre.

No s’ha modificat la façana ni els buits d’aquesta, únicament s’ha modificat l’accés principal, utilitzant el buit del gran finestral existent on ara s’ha col·locat portes automàtiques de vidre i reixes de protecció a la vegada que s’ha emfatitzat l’accés per fer-lo més visible i atractiu.

Aquesta modificació ha comportat la redistribució de l’espai interior, que té una superfície útil d’uns 455 m2 perquè siguin més diàfans ,de manera que en l’entrada hi ha ara una àrea informativa de catàlegs, novetats i revistes fins al taulell de recepció, seguidament i en el mateix sentit transversal hi ha l’àrea infantil.

En el sentit longitudinal i frontalment a la recepció hi ha l’àrea de biblioteca general de consulta de llibres i finalment al fons s’aprofita la sala actualment de zona infantil per a crear una sala polivalent. L’alcaldessa Gemma Badia, assegura “amb la materialització d’aquest projecte, no només s’ha modernitzat l’equipament, sinó que s’ha reformulat perquè, a més de comptar amb les clàssiques zones de silenci respectuós per a l’estudi o lectura individual, es guanyen llocs de trobada perquè es pugui treballar en equip, la qual cosa crec que serà molt útil per als joves, com ara l’alumnat de l’institut”.

La sala de lectura també ha millorat el sistema de climatització, s’ha adequat la instal·lació elèctrica en baixa tensió per donar compliment als requeriments de seguretat establerts a les normatives, i s’ha aprofitat per instal·lar llumeneres de baix consum.

Pel que fa als acabats s’ha intervingut puntualment en paviments i falç sostres, els revestiments en general en pintura sobre paraments existents i pintura sobre els nous calaixos i el nou falç sostre.

La inversió ha estat de més de 300.000 euros, uns 241.000 dels quals s’han destinat a les obres i poc més de 68.000 a la renovació de mobiliari. L’Ajuntament ha aportat el 78% d’aquesta quantitat, i la Diputació el 22% restant.

La Biblioteca es va inaugurar al 1991 i des de llavors l’edifici ha sofert petites modificacions per ajustar-se a les necessitats d’ús que han anat sorgint.