Salut flexibilitza les visites i sortides de les residències
Residència de Gavà al carrer Concòrdia

El Departament de Salut ha publicat una nova actualització del protocol a seguir per prevenir i gestionar la infecció de la COVID en l’àmbit de les residències. En aquest sentit, a partir d’ara el protocol pretén anar recuperant la quotidianitat de la vida a les residències, recuperant activitats lúdiques i terapèutiques tant a l’interior com a l’exterior dels centres, i flexibilitzant encara més la possibilitat de visites i sortides.

Un dels principals elements que canvien al nou pla té a veure amb la realització de cribratges i quarantenes. En aquest sentit, les persones que viuen a les residències que hagin tingut un contacte amb un cas, no es consideraran contactes estrets i per tant no es realitzaran cribratges. Només es realitzaran proves diagnòstiques si presenten símptomes compatibles amb infecció per Coronavirus. Per la mateixa raó no es realitzaran quarantenes només pel fet d’haver tingut un contacte.

Pel que fa als nous ingressos, a les residències amb més d’un 85% dels residents correctament vacunats, quan es produeixi l’ingrés d’una persona correctament vacunada no caldrà fer ni PCR prèvia ni quarantena prèvia de 14 dies. Podrà ingressar directament a la zona verda de la residència.

Pel que fa a les visites, es mantenen a totes les residències verdes i taronges (en la seva zona verda) i no es limita el número de visites setmanals. No obstant això, caldrà mantenir les mesures de protecció bàsiques (mascareta, higiene de mans,  distància i ventilació) durant les visites. Pel que fa les sortides, queden restablertes a l’exterior per part de les persones residents, acompanyades de personal de la residència o de familiars. També en aquest cas caldrà respectar les mesures de protecció bàsiques. A més, a les sortides que durin més de 3 setmanes, les persones correctament vacunades no precisaran PCR ni quarantena a la tornada.

Per últim, pel fet que encara no se sàpiga la capacitat de transmissió de les persones vacunades, es mantenen els cribratges a professionals, encara