Segueixen les reparacions de la canonada trencada
Col·lector malmès. Foto: AMB

L’AMB i Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle de l’Aigua, continuen treballant en la reparació del tram del col·lector d’aigües residuals que va patir un trencament dimarts.

Dimecres dia 16 a les 11.45 hores del matí es va aconseguir buidar completament la canonada danyada amb l’ajuda d’una bomba d’esgotament. Posteriorment, i després d’avaluar-ne l’estat, es va decidir que la millor solució era la substitució del tram trencat i la protecció exterior del tram més degradat. Aquest reforç exterior es farà de manera planificada durant les properes setmanes, i sense provocar cap abocament d’aigües residuals al medi.

Actualment ja s’ha tallat la canonada trencada i s’ha substituit per una conducció nova. El nou tram ha quedat col·locat entre dues seccions que ja van ser renovades i sanejades el novembre del 2019.

Un cop fetes les unions entre trams, s’ha posat la canonada en servei a les 22.20 h de la nit passada, i s’ha comprovat que no hi havia fuites. A partir d’aquell moment s’ha aturat l’abocament d’aigües residuals a la corredora.

Durant el dia d’avui es continuarà treballant a la zona de la reparació. Les tasques consistiran principalment en el rebliment de la rasa. Per tal de minimitzar l’impacte de l’abocament realitzat durant les hores que ha durat la reparació, tal com s’ha fet en les últimes ocasions, es posarà en marxa el bombament des de la corredora cap a la xarxa de sanejament.

En paral·lel, s’ha començat a planificar el reforç extern de l’altre tram de canonada que està malmès.

L’AMB i Aigües de Barcelona continuaran informant del desenvolupament de la reparació en les properes hores i dies.