El tiroteig es va produïr a les immediacions del Tanatori de Ponent
El tiroteig es va produïr a les immediacions del Tanatori de Ponent

Davant la decisió del jutge d’arxivar provisionalment la causa oberta contra el presumpte autor del tiroteig del passat juliol a Gavà que va provocar la mort del sergent de la Policia Municipal Antonio López i ferides de gravetat al caporal Juan Cortés, l’Ajuntament vol manifestar que:

Com a acusació particular, l’Ajuntament ha estat informat en tot moment del procediment i de les nombroses diligències que s’han realitzat, amb gran celeritat, i que pràcticament han conclòs amb l’arxivament provisional de la causa judicial atenent la patologia que presenta l’investigat. Queda evident que el trastorn mental l’incapacita per poder ser jutjat amb les degudes garanties cosa que, de manera pràcticament automàtica atenent la legislació vigent, comporta el sobreseïment de la causa, tal com ha decidit el jutge, també a petició de la Fiscalia.

L’Ajuntament respecta plenament la decisió del jutge, amb el benentès que el procediment serà reobert tan bon punt l’investigat, si és el cas, es trobi en condicions de ser jutjat amb garanties.

En conseqüència, l’Ajuntament vol posar en valor l’ingrés de l’investigat en un centre psiquiàtric, que haurà d’informar periòdicament del seu estat mental. En cas que es recuperi del seu trastorn i pugui ser jutjat respectant les garanties i drets de defensa s’informarà, amb caràcter previ, al Jutjat d’Instrucció per poder prosseguir amb el seu enjudiciament. En aquest cas, es convocarà l’oportuna compareixença de presó de l’investigat, conservant-se totes les actuacions dutes a termes fins ara.

En qualsevol cas, l’Ajuntament vetllarà per l’estricte compliment de la legalitat, perquè es jutgin els fets, sempre respectant totes les garanties, i pel dret de les víctimes afectades.

En aquest sentit, l’Ajuntament continuarà oferint tot el suport a les famílies de les víctimes del tiroteig, uns fets que van commocionar la ciutat i en els quals l’actitud valenta del sergent Antonio López i del caporal Juan Cortés va evitar, amb tota probabilitat, un acte criminal de repercussions previsiblement molt més dramàtiques.