Suport de la Diputació als ajuntaments per fomentar la convivència

La pandèmia de la COVID-19 fa necessària la previsió, per part dels ajuntaments, de mesures d’acompanyament a la ciutadania per a l’adaptació a la normativa sanitària des de l’òptica de la promoció de la convivència, la inclusió social i el dret a la ciutat.

El retorn a la ‘nova normalitat’ pot portar a conflictes i desigualtats en l’ús i l’accessibilitat a l’espai públic, derivats de les tensions per l’accés, així com de les diferents necessitats de gaudi de la població (infants, joves, gent gran…). La situació s’accentua especialment en aquelles àrees urbanes de major densitat poblacional on existeix una escassetat real d’espais públics, zones verdes i equipaments adaptats a aquestes realitats.

Així, prenen especial rellevància les tasques orientades a la sensibilització, divulgació i socialització de les recomanacions de salut pública per tal d’evitar nous contagis, però alhora tenint present el dret de les persones al gaudi dels espais públics.

Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, impulsa dues iniciatives orientades a donar suport als ajuntaments per promoure la convivència a l’espai públic en el context COVID-19.

D’una banda, la corporació ha aprovat un fons de prestació a fi que els ajuntaments més grans de 20.000 habitants o els de menys amb una densitat de població que tripliqui la mitjana de la de la província puguin reforçar la contractació d’agents d’acció comunitària a l’espai públic.

I d’una altra, proposa un seguit de recomanacions, orientacions i pràctiques de referència per als ajuntaments en el context post confinament, que es recullen en un web específic (https://www.diba.cat/web/convivencia-i-espai-public/inici), que inclou l’edició d’un decàleg, que els ajuntaments es poden descarregar per tal de fer-ne difusió entre la ciutadania.

Agents d’acció comunitària a l’espai públic

A fi que els ajuntaments puguin posar a la pràctica les recomanacions i orientacions del treball sobre l’espai públic, la Diputació de Barcelona considera convenient poder reforçar les tasques que realitzen els agents que treballen en els espais i equipaments públics i que vetllen per la convivència a les comunitats veïnals, mitjançant la incorporació de personal en les tasques de sensibilització, divulgació i socialització de les recomanacions de salut pública.

Per fer-ho factible s’ha aprovat un fons de prestació d’1 milió d’euros, en el marc del Pla de xoc per a la reactivació social dels municipis, orientat a la contractació de professionals per reforçar, des de la intervenció social i comunitària, les funcions dels agents preexistents en el territori en les tasques de promoció de la convivència i la salut, mitjançant accions de dinamització d’espais, mediació, intervenció socioeducativa i comunicatives a la ciutadania en els espais públics.

Recomanacions als ens locals per promoure la convivència a l’espai públic en el context COVID-19

Amb la finalització de l’estat d’alarma i la recuperació progressiva de la vida social a les ciutats, les administracions locals reprenen el rol principal en la gestió de la ciutat amb l’objectiu primer d’evitar el màxim possible el contagi de la COVID-19 entre els seus habitants.

És per això que des de la Diputació de Barcelona s’ha generat un treball conjunt per elaborar recomanacions i orientacions per als ajuntaments en el context post confinament així com oferint un seguit de pràctiques de referència de les quals se’n farà difusió a través d’un web específic.

Les recomanacions i orientacions, recollides en un decàleg, se centren en l’espai públic i les comunitats de veïns, sempre orientades a preservar la inclusió i equitat de tota la ciutadania. En aquest sentit, també hi ha un seguit de recomanacions per treballar com compensar les desigualtats agreujades per la crisi de la COVID-19.

Finalment, el decàleg inclou orientacions a fi de vetllar pel benestar emocional i la salut mental de la ciutadania i anticipar-se per desmuntar prejudicis i falses notícies.