Tancament a la Roca Foradada
Creat el tancament seguretat a la Roca Foradada

L’Ajuntament de Gavà ha instal·lat una tanca amb barres de ferro i corda orgànica pal voltant de l’Arc de Bruguers o “La roca foradada” per delimitar la zona i evitar que la gent s’hi enfili i pugui afectar aquest indret. La  Diputació de Barcelona  s’ocupa de col·locat el plafó informatiu sobre la importància d’aquest indret de gran interès geològic.

A setembre de 2020 l’Ajuntament de Gavà va encarregar un estudi de l’estat actual de l’Arc natural de pedra de Bruguers, amb l’objectiu de disposar d’una avaluació de la perillositat geològica d’aquest monument natural enfront a inestabilitats, que demostri si comporta algun tipus de risc pels seus visitants o si la integritat del monument podria veure’s afectada per la presència de les persones que s’hi atansin.

Com a recomanacions i propostes d’actuació, l’informe proposava tres punts:

  1. Creació d’una franja de seguretat al voltant de l’Arc de Bruguers, amb la instal·lació de postes de fusta units per una corda a la zona d’accés a l’arc, amb l’objectiu de conscienciar als visitants de que es tracta d’un indret fràgil d’interès geològic que cal preservar.
  2. Instal·lació d’un panell explicatiu de l’Arc de Bruguers com a patrimoni geològic d’interès local, on es pugui entendre la singularitat de l’indret, a partir de l’explicació de la seva formació i transformació des del Triàsic inferior (240 milions d’anys) fins l’actualitat.
  3. Instal·lació de cartells d’avís als visitants de l’Arc de Bruguers, per informar del perill de caiguda de blocs i la prohibició de pujar a la part superior del monument natural.