fonts públiques
L’Ajuntament de Gavà tanca totes les fonts públiques de la ciutat (Foto: cortesia de Manolo Mateo)

L’Ajuntament de Gavà ha decidit tancar totes les fonts públiques de la ciutat. Segons ha anunciat a les seves xarxes socials, la decisió s’adopta “per evitar contagi ja que es tracta d’instal·lacions on pot haver-hi més contacte amb les mans o la boca i cal minimitzar els riscos”.

Aquesta decisió s’alinea amb la recomanació que fa la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Salut que, en un document amb “informació per a professionals” signat el passat 20 de març, assegura pel que fa a les fonts públiques que “atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana indicar que no s’utilitzin mentre duri aquesta crisi sanitària o, en els casos que sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés”.

La Generalitat, per cert, deixa ben clar en el mateix document que beure aigua d’aixeta és perfectament segur: “Els coronavirus són un tipus de virus particularment susceptibles als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l’aigua, així que no són necessaris tractaments addicionals”. L’explicació, segons l’Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals de referència, rau en el fet de que el coronavirus causant de la COVID-19 és un virus amb un embolcall constituït per una fràgil membrana externa i, generalment, aquests tipus de virus amb embolcall són menys estables en l’entorn i són més susceptibles a oxidants com el clor, que és precisament el que s’utilitza en la distribució d’aigua potable.

Així doncs, cal estar ben tranquils per aquesta banda ja que, segons assegura la Generalitat, “el virus SARS-CoV-2 no s’ha detectat en subministraments d’aigua potable i, en base al coneixement científic actual, el risc per aquests subministraments és baix. Els tractaments que es porten a terme als abastaments d’aigua, que inclouen una desinfecció de l’aigua amb clor o derivats del clor i el manteniment d’un desinfectant residual a tot el sistema de distribució, han de garantir la seva salubritat i evitar la transmissió de malalties infecciones d’origen hídric”.

L’Ajuntament de Gavà tanmateix deixa clar en el seu post a xarxes socials que “abans que les fonts es tornin a obrir es procedirà a fer la neteja i la desinfecció corresponent”. Aquesta és també una recomanació que apareix en el mateix document de la Generalitat, on es diu que “abans que es tornin a posar en funcionament cal fer una neteja i desinfecció de la instal·lació seguint el procediment habitual davant d’aturades”.