Tancats el centres de dia a les residències

Més enllà de les mesures als centres de dia, a les residències de gent gran, la conselleria ha establert tot un seguit de noves indicacions. D’entrada, demanen que els professionals facin un reforç de les mesures higièniques, sobretot desinfecció de superfícies. A més, demanen que se suspenguin temporalment els nous ingressos, per tal de disposar espais d’aïllament de possibles persones afectades.

A més, recorden els acords presos amb sindicats i patronal, com ara evitar les visites als centres de persones que presentin símptomes; fer un registre de visites per tal de facilitar el seguiment, en cas de contagi; informar els visitants de rentar-se les mans a l’entrada i a la sortida en lavabos reservats per a visites; i fer difusió de les mesures preventives amb cartells situats a l’entrada, a les recepcions i a les sales d’espera.

El Govern identificarà les persones en situació de vulnerabilitat que necessitin rebre atenció a casa i activarà i reforçarà el servei d’atenció domiciliària. Aquest servei s’oferirà a les persones en situació de dependència que viuen soles i no tenen prou suport familiar. El sobrecost que tinguin aquests serveis anirà a càrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.