Unió de Pagesos demana a la ACA solucions de drenatge al Parc Agrari

Unió de Pagesos ha enviat una carta a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per denunciar, “els problemes de drenatge que afecten diverses zones del Parc Agrari del Baix Llobregat”. Una situació que el sindicat ja fa molt temps que posa “sobre la taula degut als greus perjudicis que provoquen les inundacions recurrents en aquest sector quan es produeixen episodis de pluges intenses“.

En el text, Unió de Pagesos recorda a l’ACA, “les qüestions tractades en la reunió que ambdues parts van mantenir el passat mes de maig sobre els aspectes a millorar del sistema de drenatge d’aquest punt. Temes, aquests, que malgrat la seva urgència i els episodis cíclics de crescudes que s’hi produeixen, encara no han tingut resposta”.

Entre les peticions de millora, el sindicat insta l’ACA a “modernitzar el sistema de drenatge de la Murtra, amb mesures com ara un nou cargol, arreglar el cargol actual i desaiguar sota la C-31, a més de desguassar aigua a la interacció de les corredores amb la riera dels Canyars. També demana que qualsevol actuació vagi acompanyada de la previsió de la gestió del sistema de tota la xarxa”. Segons Unió de Pagesos “aquestes mesures ja estaven incloses en l’estudi que l’empresa Typsa va realitzar l’any 2010. A data d’avui, però, no consta cap procés de licitació del cargol d’Arquímedes de la infraestructura, tot i que des de l’ACA va comunicar, al mes de juliol que es posaven en marxa”

Una altra de les demandes del sindicat passa per “determinar a qui correspon la titularitat dels canals del Fonollar i laterals del Bullidor a Sant Boi i el canal de laminació de la C-32 del Prat, que necessiten un manteniment constant que a hores d’ara no es produeix, fet que causa inundacions quan hi ha pluges fortes”.

Bombeig ineficient

Una altra de les denúncies que fa el sindicat és “l’ús ineficient del sistema de bombeig de l’aigua al sector PA-02 de Ca n’Alemany, a Viladecans”. Segons diuen, “el sistema de bombes instal·lat per recollir l’aigua del voral de la C-32 i impulsar-la cap a la bassa de laminació no s’havia posat mai en funcionament fins el passat mes d’abril malgrat les inundacions que ha patit en diverses ocasions la zona. Unes inundacions que, tot i activar aquests mecanismes de bombeig, segueixen sent habituals degut al disseny ineficient del sector”.

Millores a les rieres

En relació a les rieres, la demanda del sindicat passa per “resoldre la problemàtica de rieres com la de Lluc, amb uns marges de terra que cada cop que hi ha pluges fortes cedeixen, deixen passar l’aigua als camps i arrosseguen brutícia dels nuclis urbans propers”. En aquest sentit, Unió de Pagesos creu que “les rieres que creuen zones agrícoles haurien d’estar canalitzades per evitar crescudes que afectin les zones de conreu”.

El sindicat també demana que “es resolgui la situació a la riera dels Canyars, a Gavà, afectada per abocaments d’aigües residuals. Aquesta riera és a més un camí que dona accés a finques agrícoles, fet que fa necessari que es prenguin les mesures per adaptar-la a aquest ús”. Per Unió de Pagesos, “l’opció de blocar el pas posant barreres del tipus New-Jersey abans de la connexió de la riera de Parets amb la de Canyars és inacceptable, ja que les rieres han d’estar netes i sense obstacles per tal de poder fer correctament la seva funció”.