vacunació a les escoles 2018 2019

L’Ajuntament de Gavà i les Àrees Bàsiques de Salut Gavà-1 i Gavà-2 han iniciat el programa de vacunació a les escoles del municipi segons el calendari de vacunacions del Departament de Salut. El consistori s’encarrega de la gestió de la comunicació de la circular informativa a les famílies dels alumnes, a través de la direcció de les escoles. Un cop signada l’autorització, aquesta és lliurada als equips d’atenció primària de les Àrees Bàsiques de Salut, els quals acorden amb la direcció de l’escola el calendari per poder-se desplaçar i vacunar els nens i nenes.

Des del curs 1997-1998, l’Ajuntament de Gavà té encomanades les tasques de control i gestió administrativa del calendari de vacunacions sistemàtiques de la població infantil en edat escolar d’ensenyament obligatori.

Les vacunes són administrades a l’escola pel personal dels Centres d’Atenció Primària. L’objectiu d’aquest programa és facilitar l’accés a la vacunació i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància.

En aquest curs, la campanya de vacunació se centra en els alumnes de 6è de primària a qui se li administrarà 4 tipus de vacunes: antihepatitis A, varicel.la (que s’administra a aquells nois i noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna) i antimennincogòccica conjugada i a les noies també se les vacunarà del virus del papil.loma humà. Per la seva banda, als alumnes de 2n d’ESO se’ls administrarà 1 dosi de la vacuna Td (tètanus i diftèria).

Des del Departament de Salut Pública i Consum es realitza el suport administratiu que consisteix en diferents tasques:

  • Sol.licitud dels llistats dels alumnes de 6è de primària i 2n d’ESO a les escoles
  • Tramitació de les cartes informatives amb autoritzacions adreçades als pares i tutors dels alumnes per poder-los vacunar a l’escola en el dia i hora proposats pels equips d’atenció primària.
  • Traslladar als equips d’atenció primària els llistats ordenats per classes i escoles dels nens matriculats, per controlar els nens que es vacunen al moment.

Per revisar la informació de la vacunació de l’alumne, així com per registrar les dosis administrades, és imprescindible que els dies que es practiqui la vacunació els alumnes portin el carnet de salut o el carnet de vacunació.

Per a més informació podeu consultar al web canal salut