Votacions per triar el sistema porta a porta

L’Ajuntament de Gavà ha comunicat al veïnat de Les Panes-American Lake que a partir del 15 de desembre es canviarà a la zona el sistema actual de recollida de residus i es passarà a recollir algunes de les fraccions davant de les llars. L’àmbit d’actuació inclou els barris de Can Serra Balet, Àngela Roca i Ausiàs March.

Abans però, i fins el 4 de desembre, s’ha posat en marxa un procés de consulta per tal que triïn entre dues opcions de recollida porta a porta.

La proposta 1

Consisteix en la recollida porta a porta de 2 fraccions: Orgànica i Resta (els dilluns Orgànica, els dimarts Resta, els dimecres Orgànica, els dijous Orgànica, els divendres Resta i els dissabtes Orgànica).

La proposta 2

Aquí la recollida porta a porta es faria de 3 fraccions: Orgànica, Plàstics-Metalls i Resta (els dilluns Orgànica, els dimarts Resta, els dimecres Plàstics-Metalls, els dijous Orgànica, els divendres Plàstics-Metalls i els dissabtes Orgànica). En les dues propostes caldrà treure els residus a la porta de casa entre les 22 hores fins a les 8 hores. A més es podrà recollir el tèxtil sanitari (bolquers infantils o adults) cada dia del servei, amb un adhesiu identificatiu.

Un informador ambiental visitarà les llars per explicar amb detall el nou sistema de recollida i lliurar els materials. En els edificis plurifamiliars de més de 10 habitatges es convocaran reunions veïnals.

La fracció Orgànica es traurà amb bossa compostable dins el cubell marro. A més, es lliurarà un cubell reixat per separar-la correctament a la cuina. La Resta es traurà amb bossa estàndard dins el cubell gris. En el cas que la proposta guanyadora inclogui els plàstics i metalls, aquets es trauran en una bossa estàndard (preferentment groga i semitransparent).

El veïnat podrà dipositar la butlleta de participació, de manera presencia, Fins al 27 de novembre, de 16.30 a 19.30 hores, de dilluns a divendres, a l’Ajuntament de Gavà. També es pot participar on line, fisn el 4 de desembre a la pàgina web participa-gavaciutat.cat.