Web per controlar el volum de gent als mercats
MercaGavà.

La Diputació de Barcelona ha endegat la pàgina web dadesmercatsdiba.cat, una nova eina que identifica les tendències d’afluència en tots els mercats municipals de la província de Barcelona i millorar així, el teixit comercial urbà. Actualment, la província de Barcelona compta amb 92 mercats municipals.

En aquesta web es pot consultar l’afluència segons mida del municipi, nivell de renda, dia de mercat, edat de la població o preu del lloguer. D’aquesta manera, la web també facilita visualitzacions i gràfics per tal d’analitzar la correlació de diversos indicadors socioeconòmics amb les afluències obtingudes en els mercats, per tal de distingir patrons d’afluències en els municipis que compleixin unes condicions determinades.

Les dades d’afluència de persones són captades de forma automatitzada a través de la plataforma Google Maps. Aquesta plataforma recull les dades de l’històric d’ubicacions de les persones usuàries, les quals han donat el seu permís. A partir d’aquestes dades la plataforma Google Maps les afegeix, conformant l’apartat d’horaris populars, basat en la quantitat de dispositius mòbils que es concentren en un indicador geogràfic.

L’eina està dirigida, bàsicament, a ens públics o privats amb interès en analitzar aquestes dades per a la presa de decisions, però és oberta a tothom. Creada en el marc del projecte Dades x Mercats, “Dades mercats diba” està impulsada per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data.

Nota: Per tal de poder veure tot el desplegament que ofereix la web https://dadesmercatsdiba.cat/ de manera òptima, cal obrir-la des del navegador Google Chrome.