X Concurs de Pessebres a Gavà

L’Associació Veïnal del Barri del Centre organitza la desena edició el seu concurs de pessebres, una iniciativa on hi poden participar tots els naixements que estiguin ubicats al terme municipal de Gavà. La organització ha establert 3 modalitats amb els seus corresponents premis: el pessebre popular/tradicional, el pessebre artístic i el pessebre als aparadors dels comerços.

Les inscripcions es podran a partir del 18 de novembre trucant al telèfon de l’Associació (936336186) o enviant un e-mail a avbcdegava@gmail.com. També es pot fer presencialment al local de l’entitat els dimarts, de 18 a 20 hores, (carrer de Salvador Lluch, 6 1r).

La visita del jurat es farà el dia 23 de desembre. Per tant, durant aquest dia hi haurà d’haver necessàriament algú al domicili on s’hagi instal·lat el pessebre. Les franges horàries aproximades de visita es podran proposar per part del concursants en el moment de la inscripció. El fet de no poder accedir a la visita del pessebre per part del jurat el dia assignat, comporta la impossibilitat de poder valorar-lo i, en conseqüència, l’opció a obtenir premi. La visita del jurat a les botigues es farà entre els dies 19 i 23 de desembre.

El jurat esta facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases i el seu veredicte serà inapel·lable.

El veredicte del jurat i lliurament de premis es tindrà lloc a la seu de l’Associació Veïnal del Barri del centre el dia 10 de gener de 2020.