200 empreses agroalimentàries contra l'ampliació de la zona ZEPA
Els empresaris agraris del Baix Llobregat van mantenir una reunió a la seu de la Cooperativa de Gavà dilluns a la nit

Els empresaris agraris del Baix Llobregat van mantenir una reunió a la seu de la Cooperativa de Gavà dilluns a la nit per reflexionar sobre el projecte d’ampliació de la zona ZEPA al qual s’oposen. En les seves al·legacions assenyalen “les greus mancances tècniques, científiques, econòmiques i socials de l’ampliació” i assenyalen, entre els punts destacats, “la manca de pla de gestió de les actuals superfícies protegides, atès que el principal problema detectat des del punt de vista tècnic és que s’ha deixat per part de la Generalitat de Catalunya abandonar els aiguamolls, no invertir en les millores hídriques imprescindibles de la zona i deixar totalment a l’albur d’inundacions i fenòmens climatològics extrems les poblacions d ́aus i els hàbitats naturals”.

El segon element és “la manca de fonamentació tècnica i científica de la proposta” perquè entenen que “no hi ha un criteri independent, contrastat i amb estadístiques actualitzades per identificar quin tipus depoblacions estan exactament amenaçades i on, com han evolucionat en els darrers anys i quina és l’associació bàsica entre espai i espècie”.
Segons el sector “protegir de manera massiva més de 1.000 hectàrees addicionals que majoritàriament no són humides (i, per tant, no poden ser hàbitat d’aus estepàries ni de cap au en perill que estigui relacionada amb zones humides) no només no contribueix a solucionar el problema, sinó que el pot agreujar encara més”.

 

També argumenten que “el projecte d’Acord de Govern opta pel sistema més restrictiu que existeix en matèria de protecció ambiental sense oferir cap tipus d’estudi o memòria socioeconòmica d’impacte”, és a dir que “totes les activitats que quedaran prohibides o greument dificultades i un estudi de viabilitat d’altres alternatives que podrien haver estat formulades”.

Així, els empresaris agraris, coordinats per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, demanen a la Generalitat “un estudi d’impacte econòmic i iniciar una negociació amb per evitar la desaparició de la indústria agroalimentària al Baix Llobregat”.

De la mateixa manera, creuen que “la ZEPA impedeix el desenvolupament d’infraestructures bàsiques per a una població creixent, i amb demanda de serveis públics de qualitat com a infraestructures tant vials com hídriques, el creixement dels municipis de la zona o la innovació a les cadenes de valor que en sorgeixen, entre d’altres”.

Finalment, les gairebé 200 al·legacions subratllen “la manca de diàleg amb la Generalitat i la imposició d’una visió molt concreta, més relacionada amb allò ideològic que amb el criteri seriós i científic”.